Rate this post

 

بستن حسابهای موقت

نرم افزار حسابداری سانیران

بستن حسابهای موقت

بعد از تهیه صورت سود و زیان می بایست حسابهای موقت بسته شوند تا تراز آزمایشی اختتامی و ترازنامه تهیه شود.

بستن حسابهای موقت در موسسات بازرگانی:

در موسسات بازرگانی نیز برای بستن حسابهای موقت از حساب رابط “حساب خلاصه سود و زیان” استفاده می کنیم مراحل بستن
حسابهای موقت به شرح زیر می باشد:
حساب فروش، برگشت از خرید و تخفیفات و نخفیفات نقدی خرید را بدهکار و حساب خلاصه سود و زیان را معادل جمع این حسابها
بستانکار می کنیم.
حساب خلاصه سود و زیان را معادل جمع حسابهای خرید، برگشت از فروش و تخفیفات، تخفیفات نقدی فروش و کلیه حسابهای مربوط
به هزینه ها بدهکار و تک تک این حسابها را بستانکار می کنیم.

 

مطالب قبلی

کانال تلگرام        کانال آموزشی سانیران

      اینستا گرام ساینا

توئیتر        توئیتر ساینا

 

نرم افزار حسابداری

سیستم حسابداری نرم افزار حسابداری سانیران

نرم افزار مالی

برچسب ها
به دنبال نرم افزار حسابداری و مالی هستید؟

نرم افزار یکپارچه سانیران با قابلیت های بی نظیر بهترین انتخاب را به شما می دهد.

بحث درباره این مقاله را شما آغاز کنید!

دانلود رایگان

نرم افزار حسابداری

به این مطلب امتیاز دهید
Rate this post
این مطلب را به اشتراک بگذارید
فهرست