انواع مرخصی (مرخصی استعلاجی)

انواع مرخصی (مرخصی استعلاجی)

نرم افزار حقوق و دستمزد

نرم افزار حسابداری

انواع مرخصی (مرخصی استعلاجی)

هرگاه فرد شاغل بیمار شود و آن بیماری مانع از انجام خدمت او باشد، می تواند از مرخصی استعلاجی استفاده نماید لیکن نحوه و مدت و حقوق و مزایای کارکنان برحسب زمان استفاده از این مرخصی متفاوت است که در هر مورد توضیحات لازم به شرح زیر ارائه می گردد:

الف) تا سقف سه روز؛ مرخصی استعلاجی با تأیید پزشک معتمد، قابل قبول بوده و حقوق و مزایای فرد توسط
کارفرما پرداخت خواهد شد.

ب) بیش از سه روز؛ مرخصی استعلاجی با تأیید پزشک معتمد سازمان تأمین اجتماعی، قابل قبول بوده و
حقوق و مزایای فرد پس از پایان دوره استعلاجی توسط سازمان تأمین اجتماعی پرداخت خواهد شد.

مرخصی استعلاجی

 

 

 

جهت مشاوره تخصصی نرم افزار با ما در تماس باشید:

۰۲۱-۵۳۸۶۳

ثبت درخواست مشاوره:

مطالب پیشین:

نرم افزار حقوق و دستمزد

انواع مرخصی (مرخصی استحقاقی)

تعطیل کاری

کارکرد ماموریت

کارکرد نوبت کاری

انواع کارکردها

ساعات کاری موظف (عادی)