انواع مرخصی (مرخصی بدون حقوق)

انواع مرخصی (مرخصی بدون حقوق)

نرم افزار حقوق و دستمزد

نرم افزار حسابداری

انواع مرخصی (مرخصی بدون حقوق)

استفاده پرسنل از مرخصی بدون حقوق فقط در موارد زیر ممکن خواهد بود:

استحقاق مرخصی نداشته باشد و احتیاجش به استفاده از مرخصی مسلم شود.
قصد ادامه تحصیل داشته باشد و مدارک لازم را ارائه نماید.
ناگزیر باشد به اتفاق همسرش به خارج از محل خدمت خود مسافرت کند.
پس از استفاده از چهار ماه مرخصی استعلاجی سالانه به سبب ادامه همان بیماری یا ابتلای به بیماری
دیگر، قادر به خدمت نباشد و بیماری او صعب العلاج تشخیص داده نشود.
به موجب ماده ۷۲ قانون کار؛ نحوه استفاده از مرخصی بدون حقوق کارگران و مدت آن و شرایط برگشت آنها به کار پس از استفاده از مرخصی با توافق کتبی کارگر یا نماینده قانونی او و کارفرما تعیین خواهد شد.

استفاده از مرخصی در سیستم حقوق و دستمزد سانیران ، جهت کنترل مقدار مرخصی استفاده شده اعم از استعلاجی ، استحقاقی و بدون حقوق با رعایت کلیه قوانین و مقررات کار امکان پذیر می باشد.

جهت مشاوره تخصصی نرم افزار با ما در تماس باشید:

۰۲۱-۵۳۸۶۳

ثبت درخواست مشاوره:

مطالب پیشین:

نرم افزار حقوق و دستمزد

انواع مرخصی (مرخصی استعلاجی)

انواع مرخصی (مرخصی استحقاقی)

تعطیل کاری

کارکرد ماموریت

کارکرد نوبت کاری

انواع کارکردها

ساعات کاری موظف (عادی)