سایر معافیت های حق بیمه

معافیت بیمه

سایر معافیت های حق بیمه

نرم افزار حقوق و دستمزد

نرم افزار حسابداری

سایر معافیت های حق بیمه

طبق قانونن جانازان شاغل از پرداخت ۷% حق ییمه سهم کارگر معاف هستند.

کارفرمایانی که نسبت به جذب فارغ التحصیلات دانشگاهی با مدرک حداقل کارشناسی به صورت کارورزی اقدام نمایند، از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما برای مدت ۲ سال از تاریخ شروع به کار معاف هستند.

به منظور حمایت از کارگاه های کوچکی که حداکثر ۵ نفر بیمه شده دارند. سهم بیمه این کارگاه ها شامل ۷% بیمه سهم کارگر و ۳ % بیمه بیکاری سهم کارفرما است.

%۷ بیمه سهم کارگر و ۳% بیمه بیکاری سهم کارفرما است.

جهت مشاوره تخصصی نرم افزار با ما در تماس باشید:

۰۲۱-۵۳۸۶۳

ثبت درخواست مشاوره:

مطالب پیشین:

نرم افزار حقوق و دستمزد

حقوق و مزایای مشمول و غیرمشمول حق بیمه

بیمه بیکاری

حق بیمه های حقوق و دستمزد

کسور توافقی حقوق

محاسبۀ کسور حقوق و مزایا

مبنای محاسبه حقوق

حقوق پایه (مزد مبنا)

حکم کارگزینی (پرسنلی)

لیست حقوق

کارت های ساعت زن

کسری کار و غیبت

انواع مرخصی (مرخصی بدون حقوق)

انواع مرخصی (مرخصی استعلاجی)

انواع مرخصی (مرخصی استحقاقی)

تعطیل کاری

کارکرد ماموریت

کارکرد نوبت کاری

انواع کارکردها

ساعات کاری موظف (عادی)