نحوه ارسال بیمه

نحوه ارسال بیمه

نرم افزار حقوق و دستمزد

نرم افزار حسابداری

نحوه ارسال بیمه

کارفرمایان کلیه کارگاه های مشمول تامین اجتماعی مکلف اند لیست حقوق و دستمزد بیمه شدگان مربوط به هر ماه را حداکثر تا پایان آخرین روز ماه بعد به سازمان تامین اجتماعی ارسال نمایند.

پس از تکمیل لیست بیمه در نرم افزار بیمه و تهیه دیسکت بیمه شامل فایل لیست ماهانه و فایل ریز کارکرد پرسنل ،  دو طریق می توان فایل های استخراج شده را به شعبه سازمان تامین اجتماعی ارسال نمود:

 

۱- به صورت حضوری

را به همراه روکش بیمه، به شعبه CD ذخیره نموده و CD در این حالت فایل های استخراج شده را بر روی
یا کارگزاری ارسال می کنیم و از شعبه رسید لیست و برگ پرداخت را دریافت می کنیم. به طور مثال روکش
شرکت بوستان به قرار صفحه بعد است:

تهیه فایل بیمه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۲-به صورت غیرحضوری (اینترنتی)
در این حالت فایل های استخراج شده را در سامانه سازمان تأمین اجتماعی بارگزاری می کنیم و رسید لیست
و برگ پرداخت را دریافت می کنیم.

 

جهت مشاوره تخصصی نرم افزار با ما در تماس باشید:

۰۲۱-۵۳۸۶۳

ثبت درخواست مشاوره:

مطالب پیشین:

نرم افزار حقوق و دستمزد

سایر معافیت های حق بیمه

حقوق و مزایای مشمول و غیرمشمول حق بیمه

بیمه بیکاری

حق بیمه های حقوق و دستمزد

کسور توافقی حقوق

محاسبۀ کسور حقوق و مزایا

مبنای محاسبه حقوق

حقوق پایه (مزد مبنا)

حکم کارگزینی (پرسنلی)

لیست حقوق

کارت های ساعت زن

کسری کار و غیبت

انواع مرخصی (مرخصی بدون حقوق)

انواع مرخصی (مرخصی استعلاجی)

انواع مرخصی (مرخصی استحقاقی)

تعطیل کاری

کارکرد ماموریت

کارکرد نوبت کاری

انواع کارکردها

ساعات کاری موظف (عادی)