3/5 - (7 امتیاز)

مثال جامع حسابداری(ادامه۲)

نرم افزار حسابداری سانیران

مثال جامع حسابداری(ادامه۲)

 

۱۴-در تاریخ  ۸۷/۰۵/۰۱ بابت اجاره یک ساله محل کار مبلغ ۷۲۰۰۰۰۰ ریال نقدا به موجر داده شد.

۱۵-در تاریخ ۸۷/۰۷/۰۱ شرکت قراردادی یک ساله را با یک دانشگاه منعقد کرد که طی آن به ازای هر ماه سرویس کامل سیستمهای کامپیوتری دانشگاه مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال دریافت نماید و کل مبلغ قرارداد را در همان ابتدای قرارداد نقدا دریافت نمود.

۱۶-در تاریخ  ۸۷/۰۷/۰۷ حقوق کارکنان در ماههای مرداد و شهریور نقدا پرداخت شد.

۱۷-در تاریخ ۸۷/۰۹/۰۸ آقای ایمانی بابت مصارف شخصی خود مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال از حساب شرکت دریافت نمود.

۱۸-در پایان سال ۸۷ با شمارش موجودی ملزومات مشخص شد مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال ملزومات در انبار شرکت باقی مانده است.

۱۹-قبوض آب و برق شرکت تا پایان سال ۹۰۰۰۰۰۰ ریال بوده که قبوض آن به شرکت ارسال نشده است.
کل مبلغ دریافتی بابت خدمات ارائه شده به مشتریان تا تاریخ ۸۷/۰۸/۳۰ مبلغ ۲۲۰۰۰۰۰۰ ریال بوده که نقدا دریافت شده است.

مطلوبست :

تهیه صورتهای مالی شرکت ایمانی در پایان سال ۱۳۸۸

با فرض های زیر:
درآمدهای فروردین ماه و اردیبهشت ماه ۸۸ مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰ ریال شناسایی و نقدا دریافت شد.
۸۸/۰۳/۰۱ هزینه حقوق کارکنان که در سال ۸۷ پرداخت نشده بود نقدا پرداخت شد .
در تاریخ ۸۸/۰۳/۰۲ مبلغ ۹۰۰۰۰۰۰ ریال خدمات ارائه شده در سال ۸۷ که دریافت نشده بود نقدا دریافت شد.

۸۸/۳/۳۱ مبلغ درآمد تعمیرات کامپیوتر مشتریان به مبلغ ۶۰۰۰۰۰۰ ریال نقدا دریافت شد
۸۸/۳/۳۱ حقوق کارکنان در سه ماهه اول سال ۸۸ نقدا پرداخت شد
در تاریخ ۸۸/۰۳/۳۱ مدت بیمه آتش سوزی به اتمام رسیده و قرارداد جدیدی به مبلغ ۷۰۰۰۰۰۰ ریال تا یک سال منعقد و کل مبلغ ابتدای قرارداد پرداخت شد.
در تاریخ  ۸۸/۰۴/۳۱ قرارداد اجاره به اتمام رسید و برای یک سال بعد مبلغ ۷۲۰۰۰۰۰ ریال پرداخت شد
در تاریخ ۸۸/۰۶/۳۱ قرارداد با دانشگاه به اتمام رسید و دیگر این قرارداد تمدید نشد. 
درآمدهای شرکت از خرداد تا پایان سال بالغ بر ۶۷۰۰۰۰۰۰ ریال بوده که نقدا دریافت شده است.
کل هزینه قبوض آب و برق و تلفن شرکت در سال ۸۸ بالغ بر ۶۰۰۰۰۰۰ ریال بوده که نقدا پرداخت شده است

در پایان سال موجودی ملزومات صفر شده است.

 

۱۴-پیش پرداخت اجاره ۷۲۰۰۰۰۰
۸۷/۵/۱ )                       بانکها ۷۲۰۰۰۰۰

۱۵- بانکها ۶۰۰۰۰۰۰
۸۷/۷/۱ ) پیش دریافت درآمد خدمات ۶۰۰۰۰۰۰

۱۶- هزینه حقوق ۸۰۰۰۰۰۰
۸۷/۷/۷ )                       بانکها ۸۰۰۰۰۰۰

۱۷- برداشت آقای ایمانی ۱۰۰۰۰۰۰۰۰
۸۷/۹/۸ )                      بانکها ۱۰۰۰۰۰۰۰۰

۱۸-هزینه ملزومات ۵۰۰۰۰۰۰
موجودی ملزومات ۵۰۰۰۰۰۰ (۷۰۰۰۰۰۰ بوده که ۲۰۰۰۰۰۰ در پایان سال مانده پس ۵۰۰۰۰۰۰ مصرف شده )

۱۹- هزینه قبوض ۹۰۰۰۰۰۰
۸۷/۱۲/۲۸ )           حسابهای پرداختنی(بستانکاران) ۹۰۰۰۰۰۰

۲۰- بانکها ۲۲۰۰۰۰۰۰
۸۷/۱۲/۲۸ )          درآمد خدمات ۲۲۰۰۰۰۰۰

 

مثال جامع حسابداری(ادامه۱)

بخش اول مثال:

مثال از نکول سفته

نکول سفته

ثبت سفته در دفاتر دریافت کننده سفته

ثبت سفته در دفاتر صادر کننده سفته

اسناد تجاری

حذف مطالبات غیر قابل وصول در روش ذخیره

مثال از درصدی از مانده مطالبات:

کانال تلگرام        کانال آموزشی سانیران

      اینستا گرام ساینا

توئیتر        توئیتر ساینا

 

نرم افزار حسابداری

سیستم حسابداری نرم افزار حسابداری سانیران

نرم افزار مالی

برچسب ها
به دنبال نرم افزار حسابداری و مالی هستید؟

نرم افزار یکپارچه سانیران با قابلیت های بی نظیر بهترین انتخاب را به شما می دهد.

بحث درباره این مقاله را شما آغاز کنید!

دانلود رایگان

نرم افزار حسابداری

به این مطلب امتیاز دهید
3/5 - (7 امتیاز)
این مطلب را به اشتراک بگذارید
فهرست