4/5 - (4 امتیاز)

استهلاک دارائی های نامشهود

نرم افزار حسابداری سانیران

استهلاک دارائی های نامشهود

تخصیص مبلغ سرمایه گذاری برای دارایی های نامشهود طی عمر مفید آنها به هزینه که غالبا برای اهداف حسابداری و مالیاتی صورت می گیرد ، استهلاک دارایی های نامشهود گفته می شود .

برخی از دارایی های ثابت نامشهود، قابل شناسایی بوده و موجودیت و حقوق آنها از مؤسسه مجزاست، مانند
حق اختراع و حق تألیف و برخی دیگر قابل شناسایی نیستند و موجودیت آنها از مؤسسه مجزا نیست مانند
سرقفلی حق کسب و علائم تجاری.
عوامل محاسبه استهلاک دارایی های نامشهود همانند دارایی های مشهود، سه عامل قیمت تمام شده، عمر
مفید و ارزش اسقاط است.
۱ -بهای تمام شده: بهای تمام شده یک دارایی نامشهود واحد اقتصادی شامل تمام مخارج ضروری است که به طور مستقیم یا براساس مبانی تخصیص معقول و یکنواخت قابل انتساب به ایجاد، تولید و آماده سازی دارایی برای استفاده مورد نظر مدیریت است.
۲ -عمر مفید: عمر مفید عبار ت است از مدت زمانی که ‌‌‌انتظار می رود یک دارائی مورد استفاده قرار گیرد یا تعداد تولید یا سایر واحدهای مشابه که انتظار می رود در فرایند استفاده از دارایی توسط واحد تجاری تحصیل شود.

دارایی های نامشهود از لحاظ عمر مفید به دو دسته زیر قابل تقسیم می باشند:
الف) دارایی های نامشهود با عمر مفید معین:
اگر عمر مفید دارایی نامشهود معین یا محدود به قرارداد یا قوانین باشد، دارایی مزبور باید در طول این مدت
مستهلک گردد، مانند حق تألیف، حق اختراع، فرانشیز و نرم افزارهای رایانه ای.
مبلغ استهلاک پذیر دارایی نامشهود با عمرمفید معین باید برمبنای سیستماتیک طی عمر مفید آن مستهلک
شود، محاسبه استهلاک باید از زمانی شروع شود که دارایی برای استفاده آماده باشد، یعنی زمانی که دارایی
در موقعیت و شرایط لازم برای استفاده مورد نظر مدیریت قرار دارد.

ب) دارایی های نامشهود با عمر مفید نامعین:
برخی دارایی های نامشهود، عمر مفید نامعین دارند و استهلاک برای این نوع دارایی ها محاسبه نمی شود،
مانند سرقفلی، حق امتیاز آب و برق.
۳ -ارزش اسقاط :
معمولا اًرزش اسقاط دارایی نامشهود با عمر مفید معین، صفر درنظر گرفته می شود.

روش های محاسبه استهلاک و ثبت آن : روش های متفاوتی را می توان جهت تخصیص مبلغ استهلاک پذیر
یک دارایی نامشهود طی عمر مفید آن به کار گرفت ، این روش ها شامل خط مستقیم ، مانده نزولی و کارکرد
است.

نکته:

طبق مادۀ ۱۴۹ قانون مالیات های مستقیم، هزینۀ تأسیس در سال تأسیس به میزان صد در صد قابل
استهلاک است.

جهت مشاوره تخصصی نرم افزار با ما در تماس باشید:

۰۲۱-۵۳۸۶۳

ثبت درخواست مشاوره:

نقشه راه:

استهلاک بر اساس کارکرد

روش مجموع سنوات

روش نزولی با نرخ مضاعف

محاسبۀ استهلاک به صورت نزولی

روش خط مستقیم

نحوه پلاک کوبی اموال

پلاک برچسب (برچسب اموال)

کارت اموال

استهلاک اموال

تعریف بیمه اموال و انواع آن

بهای تمام شده دارایی های ثابت مشهود

نحوه محاسبه و ثبت بهای تمام شده تأسیسات

نحوه محاسبه و ثبت بهای تمام شده اثاثه و منصوبات

نحوه محاسبه و ثبت بهای تمام شده وسایط نقلیه

نحوه محاسبه و ثبت بهای تمام شده ماشین آلات و تجهیزات

مثال از ثبت ساختمان

نحوه محاسبه و ثبت بهای تمام شده ساختمان

نحوه محاسبه و ثبت بهای تمام شده زمین

مثال از صدور سند حسابداری اموال

صدور سند حسابداری اموال با احتساب ارزش افزوده و بدون احتساب ارزش افزوده

صدور سند حسابداری خرید اموال

برچسب ها
به دنبال نرم افزار حسابداری و مالی هستید؟

نرم افزار یکپارچه سانیران با قابلیت های بی نظیر بهترین انتخاب را به شما می دهد.

بحث درباره این مقاله را شما آغاز کنید!

دانلود رایگان

نرم افزار حسابداری

به این مطلب امتیاز دهید
4/5 - (4 امتیاز)
این مطلب را به اشتراک بگذارید
فهرست