1/5 - (1 امتیاز)

کنترل ماندۀ واقعی صندوق با دفاتر

کنترل ماندۀ واقعی صندوق با دفاتر و ثبت مغایرات مربوطه

باتوجه به این که ممکن است دریافت ها و پرداخت های متعدد توسط صندوقدار به اضافه یا کسر دریافت منجر گردد،

لازم است به طور مرتب ماندۀ وجه نقد موجود در صندوق با مانده حساب صندوق در دفتر کل (یا دفتر معین)مقایسه شود تا هرگونه اضافه یا کسر صندوق کشف گردد و مورد بررسی قرار گیرد.

در بسیاری از مؤسسات مبالغی را هر ماه به صندوقداران به عنوان فوق العادۀ کسر صندوق پرداخت می کنند و به این ترتیب کسور جزئی صندوق که معمولاً ناشی از عدم دریافت پول خرد است به عهده صندوق دار خواهد بود.

اما با وجود این، مؤسساتی نیز هستند که کسری یا اضافات صندوق را در حسابی به نام حساب ” کسور و اضافات صندوق” ثبت می کنند.

زمانی که در صندوق کسری ایجاد شود حساب کسور و اضافات صندوق بدهکار و زمانی که صندوق با اضافه مواجه شود،

حساب کسور و اضافات صندوق بستانکار می شود.

برای تشریح این موضوع به مثال زیر توجه نمائید.

مثال ۱: جمع فروش های نقدی فروشگاه آرمان در تاریخ ۲۵/۰۷/۸۸ مبلغ ۴۸۶۷۵۰۰ ریال و وجه نقد وصول شده در آن روز ۴٫۸۶۶,۰۰۰ ریال است. مطلوب است ثبت این رویداد در دفتر روزنامۀ فروشگاه آرمان.

نرم افزار حسابداری

هرگاه حساب کسور و اضافات صندوق در پایان سال دارای ماندۀ بدهکار باشد یک هزینه تلقی میشود و چنانچه دارای ماندۀ بستانکار باشد یک درآمد و باید بسته شوند.

نحوۀ بستن حساب ها در مباحث تشریح میگردد، اما در اینجا به طور اختصار نحوۀ بستن حساب کسور و اضافات صندوق در قالب مثال زیر بیان میشود.

مثال ۲: ماندۀ حساب کسور و اضافات صندوق در فروشگاه هما در پایان سال ۱۳۸۸ مبلغ ۲۷,۶۱۰ ریال بدهکار است.

مطلوب است ثبت بستن حساب مزبور در پایان سال ۱۳۸۸ در دفتر روزنامۀ فروشگاه.

 

زمانی که در صندوق کسری ایجاد شود، حساب کسور و اضافات صندوق بدهکار

و زمانی که صندوق با اضافه مواجه شود، حساب کسور و اضافات صندوق بستانکار می شود.

نرم افزار حسابداری

هرگاه حساب کسور و اضافات صندوق در پایان سال دارای مانده بدهکار باشد یک هزینه تلقی میشود و چنانچه دارای مانده بستانکار باشد یک درآمد و باید بسته میشود.

برچسب ها
به دنبال نرم افزار حسابداری و مالی هستید؟

نرم افزار یکپارچه سانیران با قابلیت های بی نظیر بهترین انتخاب را به شما می دهد.

بحث درباره این مقاله را شما آغاز کنید!

دانلود رایگان

نرم افزار حسابداری

به این مطلب امتیاز دهید
1/5 - (1 امتیاز)
این مطلب را به اشتراک بگذارید
فهرست