Rate this post

کنترل مغایرات بانکی و تهیۀ صورت مغایرت بانکی

در مبحث قبلی نحوۀ ثبت رویدادهای مالی در دفاتر شرکت تشریح گردید.

همانطور که شرکت رویدادهای مالی را در دفاتر خود ثبت می کند، بانک نیز از طرف دیگر آنها را در دفاتر خود ثبت می نماید.

اگر ثبت هائی که توسط شرکت یا بانک انجام می شود در همان تاریخ و به درستی در دفاتر طرف مقابل هم ثبت شود، هیچگونه مغایرتی بین مانده حساب بانک در دفاتر شرکت و مانده حساب شرکت در دفاتر بانک وجود نخواهد داشت.

لیکن به علل مختلفی ممکن است بین مانده حساب بانک در دفاتر شرکت و مانده صورت حساب ارسالی بانک مغایرت وجود داشته باشد. این عوامل در ادامه این بحث تشریح خواهد شد.

نرم افزار حسابداری

اقلام باز

همان طور که در قسمت های قبلی توضیح داده شد، رویدادهای مالی که حسابدار شرکت در دفاتر شرکت ثبت میکند، به محض ارسال اطلاعات لازم به بانک، در دفاتر بانک نیز ثبت می گردد.

چنانچه به علل مختلفی که در قسمت های زیر به آنها خواهیم پرداخت، یکی از طرفین (شرکت یا بانک) رویدادی را در دفاتر خود ثبت نماید ولی دیگری آن را تا تاریخ معینی ثبت نکرده باشد،

اصطلاحاً گفته میشود که مبلغ ثبت شده در دفاتر طرفی که ثبت کرده باز است.

برای مثال، اگر شرکت چکی را در تاریخ ۸۸/۹/۲۷ صادر کند و به شخصی تحویل دهد ولی آن شخص جهت وصول چک تا پایان ماه به بانک مراجعه نکند،

چون شرکت صدور چک را در دفاتر خود ثبت کرده ولی بانک به دلیل مراجعه نکردن شخص به بانک، تا پایان ماه آن را ثبت نکرده است، مبلغ چک مزبور در دفاتر شرکت به عنوان یکی از اقلام باز تلقی می شود.

اقلام باز هم می تواند در دفاتر شرکت باشد و هم در صورت حساب بانک.

نرم افزار حسابداری

اقلام باز صورت حساب بانک

مواردی است که بانک آنها را در دفاتر خود ثبت کرده ولی حسابدار شرکت آنها را تا پایان ماه مورد نظر در دفاتر شرکت ثبت نکرده است را اقلام باز صورت حساب بانک می گویند.

این اقلام در زیر تشریح شده است.

اقلام باز دفاتر شرکت

به مواردی که حسابدار شرکت آنها را در دفاتر شرکت ثبت کرده لیکن به عللی تا پایان ماه مورد نظر در بانک ثبت نشده است را اقلام باز دفاتر شرکت می گویند.

نرم افزار حسابداری

برچسب ها
به دنبال نرم افزار حسابداری و مالی هستید؟

نرم افزار یکپارچه سانیران با قابلیت های بی نظیر بهترین انتخاب را به شما می دهد.

بحث درباره این مقاله را شما آغاز کنید!

دانلود رایگان

نرم افزار حسابداری

به این مطلب امتیاز دهید
Rate this post
این مطلب را به اشتراک بگذارید
فهرست