Rate this post

تهیه صورت مغایرت بانکی

تهیه صورت مغایرت بانکی و محاسبه موجودی واقعی

یکی از کارهایی که معمولاً حسابداران در پایان هر ماه باید انجام دهند، مقایسۀ اقلام ثبت شده در «حساب بانک»  در دفاتر شرکت با اقلام ثبت شده در صورت حساب بانکی است

که معمولاً بانکهادر پایان هر ماه تحویل مشتریان خود می دهند.

مانده حساب بانک در دفاتر شرکت در اکثر موارد با ماندۀ مندرج در صورت حساب بانک تطابق ندارد.

این تطابق نداشتن عمدتاً ناشی از این است که بانک و مؤسسه همزمان از یک رویداد مطلع نمی شوند و همزمان با هم مستندات واریزی ها و چک های صادرۀ مؤسسه (مبالغ برداشت شده از حساب بانکی مؤسسه) را دریافت نمی کنند.

البته برخی موارد هم عدم تطابق ماندۀ حساب بانک در دفاتر شرکت با مانده مندرج در صورت حساب بانک، ناشی از اشتباه یکی از طرفین است.

نرم افزار حسابداری

پس به طور خلاصه می توان گفت که عدم تطابق مانده حساب بانک در دفاتر شرکت با ماندۀ مندرج در صور تحساب بانک، ناشی از موارد زیر است:

۱  مستندات واریزی ها و چک های صادره از سوی مؤسسه، همزمان در اختیار بانک و مؤسسه قرار نمی گیرد.

بعضی موارد را اول مؤسسه مطلع می شود و چند روز بعد مستندات آن به بانک تحویل داده می شود.

مثل چکهای صادره از سوی مؤسسه که ممکن است ذینفع چک آن را با تأخیر از بانک وصول کند.

یا مبالغ واریزی از طرف مشتریان که ممکن است پس از چند روز اعلامیه واریزی آن تحویل مؤسسه شود.

۲  اشتباه حسابدار شرکت یا بانک.

برخی مواقع ممکن است سهواً حسابدار مؤسسه یا بانک مبالغی را با عدد نادرست در دفاتر ثبت کنند

یا مبلغی را در طرف نادرست حساب عمل نمایند. مثلاً مبلغی را که باید در بدهکار ثبت شود اشتباهاً در بستانکار حساب ثبت نمایند.

البته در مواردی نیز ممکن است چنین اشتباهاتی ، عمداً و به منظور اختلاس یا موارد مشابه اعمال گردد.

نرم افزار حسابداری

برچسب ها
به دنبال نرم افزار حسابداری و مالی هستید؟

نرم افزار یکپارچه سانیران با قابلیت های بی نظیر بهترین انتخاب را به شما می دهد.

بحث درباره این مقاله را شما آغاز کنید!

دانلود رایگان

نرم افزار حسابداری

به این مطلب امتیاز دهید
Rate this post
این مطلب را به اشتراک بگذارید
فهرست