4.9/5 - (27 امتیاز)

مراحل اصلاح حساب ها در پایان دورۀ مالی

سومین و چهارمین مرحله

مرحله سوم در مراحل اصلاح حساب ها در پایان دورۀ مالی ؛

ثبت درآمدهای تحقق یافتۀ ثبت نشده تا پایان دورۀ مالی

در پایان دورۀ مالی ممکن است درآمدهائی تحقق یافته  باشند ولی ثبتی از بابت آنها در دفاتر بعمل نیامده باشد. لذا باید ثبت های اصلاحی لازم در مورد آنها در دفاتر به عمل آید. برای تشریح این موضوع به مثال های زیر توجه نمائید:

مثال  : شرکت سحر بابت خدماتی که در اسفند ماه ۱۳۸۸ به مؤسسۀ خوبان ارائه داده صورت حسابی به مبلغ ۴۲۰,۰۰۰ ریال صادر نموده ولی تا پایان سال ۱۳۸۸ ثبتی از این بابت در حساب ها به عمل نیاورده است. ثبت اصلاحی لازم در پایان سال ۱۳۸۸ بصورت زیر می باشد:

نرم افزار حسابداری

 

برای ثبت درآمدهای تحقق یافتۀ ثبت نشده تا پایان دورۀ مالی، باید حساب های دریافتنی را به میزان درآمد تحقق یافته بدهکار و حساب درآمد را بستانکار نماییم.

 

مرحله چهارم در مراحل اصلاح حساب ها در پایان دورۀ مالی ؛

ثبت هزینه های تحمیل شده و ثبت نشده تا پایان دورۀ مالی

معمولاً در پایان دورۀ مالی هزینه هایی وجود دارند که ثبت دفاتر نشده اند. از جمله این هزینه ها می توان به هزینه های تلفن، آب و برق مصرفی روزهای پایانی سال و همچنین هزینه حقوق و دستمزد ایام پایان سال اشاره نمود.

این گونه هزینه ها را هزینه های معوق نیز می گویند. به منظور بکارگیری صحیح اصل تطابق هزینه ها با درآمدها  در پایان سال، باید این گونه هزین هها را در دفاتر ثبت نمود.

نرم افزار حسابداری

برای تشریح نحوه ثبت هزینه های تحمیل شده (به وقوع پیوسته) و ثبت نشده تا پایان دوره مالی به مثال های زیر توجه نمایید:

مثال  : حقوق و دستمزد تعدادی از کارکنان شرکت بابل در اسفند ماه سال ۱۳۸۸ ، که تا پایان سال ثبت و پرداخت نشده ، مبلغ ۷۹۸,۰۰۰ ریال است. ثبت اصلاحی مربوط به این رویداد در پایان سال ۱۳۸۸ بصورت زیر می باشد:

نرم افزار حسابداری

برای ثبت هزینه های تحمیل یافتۀ ثبت نشده تا پایان دوره مالی، باید حساب هزینۀ مربوطه را به میزان هزینۀ تحمیل یافته بدهکار و حساب های پرداختنی را بستانکار نمائیم.

 

برچسب ها
به دنبال نرم افزار حسابداری و مالی هستید؟

نرم افزار یکپارچه سانیران با قابلیت های بی نظیر بهترین انتخاب را به شما می دهد.

بحث درباره این مقاله را شما آغاز کنید!

دانلود رایگان

نرم افزار حسابداری

به این مطلب امتیاز دهید
4.9/5 - (27 امتیاز)
این مطلب را به اشتراک بگذارید
فهرست