5/5 - (1 امتیاز)

مفهوم بستن حساب ها

همان طور که در مباحث قبل بیان گردید،

حساب های دفتر کل را از نظر انتقال یا عدم انتقال ماندۀ آنها به سال بعد می توان به سه دستۀ ۱) حسا بهای دائمی، ۲) حساب های موقت و  ۳) حسا بهای مختلط طبقه بندی نمود.

حساب های مختلط نیز نهایتاً با انجام ثبت های  اصلاحی قسمت دائمی و قسمت موقتی آنها از هم تفکیک می شوند.

لذا در پایان سال پس از انجام اصلاحات، حسا بها یا دائمی هستند یا موقت و حساب های مختلط وجود ندارد.

پس از تهیه صورت سود و زیان، حساب های موقت نیز بسته می شوند و فقط حسا بهای دائمی باقی می ماند.

ماندۀ کلیۀ حساب های دائمی نیز در ترازنامه درج و از طریق صدور سند اختتامیه به سال بعد منتقل می شوند.

نرم افزار حسابداری 

در ادامه این مبحث، ابتدا ( برای درک بهتر مفهوم بستن حساب ها ) نحوه بستن حسا بهای موقت تشریح می شود و سپس نحوۀ انتقال حساب های دائمی به سال بعد تبیین می گردد.

در پایان سال مالی پس از انجام اصلاحات، حسا بها یا دائمی هستند یا موقت.

حسابهای موقت در پایان سال بسته می شوند.

در پایان سال، مانده تمامی حسا بهای دائمی در ترازنامه درج و از طریق صدور سند

اختتامیه به سال بعد منتقل میشوند.

نرم افزار حسابداری

بستن حساب های موقت در پایان دوره مالی (در مؤسسات خدماتی)

همان طور که قبلاً نیز بیان گردید، در پایان سال مالی حساب های موقت باید بسته شوند. حساب های موقت حساب هایی هستند که در پایان سال مالی بسته می شوند و مانده آنها به سال مالی بعد منتقل نمی شود.

حساب های موقت شامل درآمدها، هزینه ها و حساب برداشت می باشد. برای بستن حساب درآمدها و هزینه ها از یک حساب واسطه بنام «حساب خلاصۀ سود و زیان »  استفاده می شود. به این ترتیب، مراحل بستن حساب های موقت به صورت زیر است:

 

مرحلۀ اول: بستن حساب درآمدها

مرحلۀ دوم: بستن حساب هزینه ها

مرحلۀ سوم: بستن حساب خلاصه سود و زیان

مرحلۀ چهارم: بستن حساب برداشت

نرم افزار حسابداری

 

 

برچسب ها
به دنبال نرم افزار حسابداری و مالی هستید؟

نرم افزار یکپارچه سانیران با قابلیت های بی نظیر بهترین انتخاب را به شما می دهد.

بحث درباره این مقاله را شما آغاز کنید!

دانلود رایگان

نرم افزار حسابداری

به این مطلب امتیاز دهید
5/5 - (1 امتیاز)
این مطلب را به اشتراک بگذارید
فهرست