4/5 - (1 امتیاز)

فرض تفکیک شخصیت

همانطور که پیشتر گفته شد مفروضات حسابداری به شرح زیر است: 

یک – فرض تفکیک شخصیت

دو – فرض تداوم فعالیت

سه – فرض دورۀ مالی

چهار –  فرض یا مبنای تعهدی

پنج – فرض واحد پول (واحد اندازه گیری)

نرم افزار حسابداری

فرض تفکیک شخصیت

بر اساس فرض تفکیک شخصیت، برای هر مؤسسه شخصیتی مستقل از مالک (مالکان) آن و همچنین مستقل از سایر مؤسسات موجود در جامعه در نظر گرفته می شود. فعالیت های مالی به اعتبار شخصیت حسابداری تجزیه و تحلیل و ثبت شده و صورت های مالی به منظور انعکاس وضعیت مالی و نتایج عملیات شخصیت مزبور تهیه و ارائه می گردند.

به طور مثال اگر آقای یگانه دارای یک فروشگاه مواد غذائی و یک تعمیرگاه خودرو باشد، برای هر یک از واحدهای تجاری متعلق به آقای یگانه باید شخصیت حسابداری مستقلی در نظر گرفته شود و رویدادهای مالی مربوط به هر کدام از آنها از دید همان شخصیت حسابداری تجزیه و تحلیل شود و در اسناد و مدارک همان شخصیت حسابداری ثبت و ضبط گردد.

نرم افزار حسابداری

بدیهی است چنانچه آقای یگانه دارای یک باب منزل و یک دستگاه خودروی شخصی باشد این اموال در دفاتر هیچکدام از شخصیتهای حسابداری فوق ( فروشگاه یا تعمیرگاه ) ثبت نخواهد شد.

یعنی در دفاتر فروشگاه، فقط اموال مربوط به فروشگاه و در دفاتر تعمیرگاه، فقط اموال مربوط به تعمیرگاه ثبت می گردد.

براساس فرض تفکیک شخصیت، برای هر مؤسسه شخصیتی مستقل از مالک (مالکان) آن و همچنین مستقل از سایر مؤسسات موجود در جامعه در نظر گرفته میشود

و فعالیت های مالی از نقطه نظر شخصیت حسابداری تجزیه و تحلیل، ثبت و گزارش می گردند.

نرم افزار حسابداری

برچسب ها
به دنبال نرم افزار حسابداری و مالی هستید؟

نرم افزار یکپارچه سانیران با قابلیت های بی نظیر بهترین انتخاب را به شما می دهد.

بحث درباره این مقاله را شما آغاز کنید!

دانلود رایگان

نرم افزار حسابداری

به این مطلب امتیاز دهید
4/5 - (1 امتیاز)
این مطلب را به اشتراک بگذارید
فهرست