5/5 - (1 امتیاز)

3- فرض دورۀ مالی

همانطور که پیشتر گفته شد مفروضات حسابداری به شرح زیر است:

یک – فرض تفکیک شخصیت

دو – فرض تداوم فعالیت

سه – فرض دورۀ مالی

چهار –  فرض یا مبنای تعهدی

پنج – فرض واحد پول (واحد اندازه گیری)

نرم افزار حسابداری

۳- فرض دورۀ مالی

نتایج واقعی عملیات مؤسسه را فقط می توان در پایان اجرای عملیات آن و پس از وصول مطالبات، فروش داراییها و اجرای تعهدات و پرداخت بدهی ها، به طور دقیق و قطعی تعیین کرد.

اما استفاده کنندگان از اطلاعات مالی نمی توانند برای دریافت اطلاعات تا آن زمان صبر کنند.

بنابراین عمر طولانی یک مؤسسه به دوره های زمانی مساوی کوتاه تر، معمولاً یک ساله، تقسیم می شود و برای هر دوره گزارشهای مالی جداگانه ای ارائه می گردد. به این دوره های زمانی اصطلاحاً دوره  یا  دوره مالی حسابداری می گویند. هر دوره مالی را که برابر یک سال کامل باشد سال مالی می گویند.

انطباق سال مالی با سال تقویمی  اجباری و الزامی نیست.

نرم افزار حسابداری

مثلاً در ایران الزامی نیست که سال مالی از اول فروردین ماه شروع و به پایان اسفند ماه ختم شود.

بهتر است سال مالی به نحوی انتخاب شود که پایان آن مصادف با دوران پائین ترین سطح فعالیت مؤسسه طی سال باشد.

زیرا در این صورت قسمت حسابداری فرصت مناسبی را برای تکمیل عملیات حسابداری لازم در پایان سال مالی پیدا می کند.

براساس فرض دوره مالی، عمر طولانی یک مؤسسه به دوره های زمانی مساوی کوتا هتر که معمولاً یک ساله هستند تقسیم میشود و برای هر دوره گزارش های مالی جداگانه ای ارائه می گردد.

نرم افزار حسابداری

برچسب ها
به دنبال نرم افزار حسابداری و مالی هستید؟

نرم افزار یکپارچه سانیران با قابلیت های بی نظیر بهترین انتخاب را به شما می دهد.

بحث درباره این مقاله را شما آغاز کنید!

دانلود رایگان

نرم افزار حسابداری

به این مطلب امتیاز دهید
5/5 - (1 امتیاز)
این مطلب را به اشتراک بگذارید
فهرست