4.4/5 - (7 امتیاز)

فرض واحد پول

مفروضات حسابداری به شرح زیر است:

یک – فرض تفکیک شخصیت

دو – فرض تداوم فعالیت

سه – فرض دورۀ مالی

چهار –  فرض یا مبنای تعهدی

پنج – فرض واحد پول (واحد اندازه گیری)

نرم افزار حسابداری

 

فرض واحد پول (واحد اندازه گیری)

فرض واحد پول به این معنی است که آثار و نتایج کلیۀ معاملات و عملیات مالی مؤسسه باید بر حسب پول، اندازه گیری و گزارش شود.

از آن جا که پول وسیله مبادله و مقیاس مشترک اندازه گیری ارزش در کلیه مبادلات اقتصادی است، در حسابداری نیز معاملات و عملیات مالی و رویدادهای دارای اثر مالی بر حسب واحد پول به عنوان مقیاس مشترک، اندازه گیری و گزارش می شود.

البته اموال مختلف را با مقیاسهای متفاوتی از جمله زمین را با متر مربع، سیمان را با کیلو و بنزین را با لیتر می توان اندازه گیری نمود.

نرم افزار حسابداری

اما اگر ترازنامه ای تهیه کنیم که در آن هر کدام از اموال فوق با مقیاس های مذکور ارائه شده باشند آیا این ترازنامه مثلاً آیا در این وضعیت می توان گفت وضع مالی مؤسسۀ  الف  بهتر است یا وضع مالی مؤسسه  ب ؟

به دلیل همین محدودیتهاست که در حسابداری، واحد پول (مثلاً ریال) به عنوان مقیاسی که بین همه معاملات و عملیات مالی مشترک است، مبنای ثبت قرار می گیرد.

فرض واحد پول به این معنی است که آثار و نتایج کلیه معاملات و عملیات مالی مؤسسه باید بر حسب پول، اندازه گیری و گزارش شود.

نرم افزار حسابداری

امروزه بیشتر موسسات در کلیه سطوح کوچک و متوسط و بزرگ از از نرم افزارهای حسابداری جهت مدیریت عملیاتهای مالی خود استفاده می کنند.

این امر به عنوان تضمینی است برای این که سطوح در آمد ، هزینه و سرمایه آنها به طور موثر نظارت و ثبت شده باشد . در این راستا نرم افزارهای حسابداری و مالی یک ابزار جدید در حسابداری هستند .

نرم افزار حسابداری

برچسب ها
به دنبال نرم افزار حسابداری و مالی هستید؟

نرم افزار یکپارچه سانیران با قابلیت های بی نظیر بهترین انتخاب را به شما می دهد.

بحث درباره این مقاله را شما آغاز کنید!

دانلود رایگان

نرم افزار حسابداری

به این مطلب امتیاز دهید
4.4/5 - (7 امتیاز)
این مطلب را به اشتراک بگذارید
فهرست