ارسال شده توسط علی بیات

جدول معافیت مالیات حقوق در سال ۹۵ / سیستم حقوق و دستمزد سانیران

با عنایت به بند (الف) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور که به موجب آن سقف معافیت مالیات، موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۰۳ و اصلاحات بعدی آن در سال ۱۳۹۵، مبلغ یکصد و پنجاه شش میلیون (۱۵۶.۰۰۰.۰۰۰) ریال در سال تعیین گردیده است و براساس ماده ۸۵ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱/۰۴/۹۴، نرخ مالیات بر حقوق حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی مازاد بر مبلغ مذکور و تا ۷ برابر آن مشمول مالیات سالانه ده درصد (۱۰%) و نسبت به مازاد آن بیست درصد (۲۰%) است.

نرم افزار حقوق و دستمزد سانیران قابلیت اجرای جداول مالیات را بصورت اتوماتیک در مناطق محروم و عادی را در عوامل حقوقی دارد و دیسکت مالیاتی را بصورت اتوماتیک آماده می‌کند.

 

معافیت مالیات بر حقوق

معافیت مالیات

 

موضوعات پیشنهادی

برچسب ها

تبلیغات

نرم افزار جامع حسابداری

جدیدترین مطالب

فهرست