ارسال شده توسط پونه یارمحمدی

 کدینگ حساب های کل/ نرم افزار سانیران

کد حساب های دفتر کل معمولا از سه رقم تشکیل شده است که هر رقم نیز هدف خاصی را دنبال می کنند.

رقم اول گروه اصلی حسابها را نشان می دهد و کلی ترین شاخه حسابداری است . مانند دارایی های جاری دارایی های غیر جاری بدهی های جاری بدهی های غیر جاری حقوق صاحبان سهام در آمد ها هزینه ها و غیره.

بنابراین کلیه دارایی های جاری با شماره های ۱۰۰ دارایی های جاری با شماره ۲۰۰ و به همین ترتیب شماره گذاری شده اند.

دو رقم بعدی هر کد نشان دهنده سطح کل حساب هاست .

بر این اساس، حساب ها به ترتیب جایگاه آن ها در صورت های مالی (بر مبنای قدرت نقدینگی) شماره گذاری شده اند.

بنابراین حساب هایی مانند وجوه نقد با شماره ۱۰۱ سرمایه گذاری های کوتاه مدت با شماره ۱۰۲ و به همین ترتیب نشان داده می شوند.

(بیشتر…)

موضوعات پیشنهادی

برچسب ها

تبلیغات

نرم افزار جامع حسابداری

جدیدترین مطالب

فهرست