صدور سند ذخیرۀ مزایای پایان خدمت کارکنان

سند ذخیرۀ مزایای پایان خدمت کارکنان نرم افزار حسابداری سند ذخیرۀ مزایای پایان خدمت کارکنان برخی شرکت ها در ابتدای دوره مالی مبلغ سنوات پایان خدمت سالانه کارکنان را بر اساس تجربیات گذشته برآورد می کنند. سپس مزایای پایان خدمت ماهانه محاسبه و حساب <<هزینه حقوق و دستمزد سنوات پایان خدمت کارکنان>>  بدهکار و حساب <<ذخیره مزایای پایان ادامه مطلب

سنوات پایان خدمت کارکنان (مزایای پایان کار)

سنوات پایان خدمت کارکنان نرم افزار حسابداری سنوات پایان خدمت کارکنان   سنوات پایان خدمت یا اصطلاحا حق سنوات یکی از مزایای اجباری است که کارفرما در هر حالت موظف به پرداختآن به کارگر است. حق سنوات یا پاداش پایان خدمت مبلغی است که کارگر هنگام فراغت از کار از قبیل بازنشستگی،از کارافتادگی، فوت و ادامه مطلب

حساب هزینه دستمزد مرخصی و ذخیره دستمزد مرخصی

سند دستمزد مرخصی و ذخیره دستمزد مرخصی نرم افزار حسابداری سند دستمزد مرخصی و ذخیره دستمزد مرخصی   در ابتدای هر دورۀ مالی برای سرشکن شدن هزینه دستمزد ایام مرخصی کارگران مبلغ دستمزد مربوط به آن به ترتیبی که بیان می شود  برآورد و برای ثبت آن از حساب هایی تحت عنوان هزینه حقوق و ادامه مطلب

محاسبه مدت و مبلغ ماندۀ مرخصی سالانه

مانده مرخصی

ماندۀ مرخصی سالانه نرم افزار حسابداری ماندۀ مرخصی سالانه میزان باقیمانده مرخصی = مرخصی استحقاقی سالانه – میزان مرخصی استفاده شده مبلغ ماندۀ مرخصی = نرخ دستمزدپایه روزانه کارگران * میزان باقیمانده مرخصی نرم افزار حسابداری مثال کارگری در سال ۱۳۹۱ حداکثر قانونی مرخصی خود را ذخیره نموده و در سال ۱۳۹۶ نیز فقط از ادامه مطلب

انواع مرخصی

مانده مرخصی

انواع مرخصی نرم افزار حسابداری انواع مرخصی   بدون شک در زمان های مختلف و به اقتضای شرایط، کارگران نیاز به مرخصی پیدا می کنند. از طرف دیگر عدم حضور آنها در محیط کار باعث بروز مشکلاتی برای شرکت و کارفرما می شود. قانون گذار برای شرایط مختلف و با حفظ مصالح کارگر و کارفرما ادامه مطلب