5/5 - (1 امتیاز)

CBS یا Cost Breackdown Structure/ سانیران

CBS یا ساختار شکست هزینه  ابزاری برای مشخص کردن و طبقه بندی کردن اجزای کار می‌باشد بصورتی که تاثیر بسزایی در  سامان دادن و مشخص کردن وسعت کلی کار در پروژه ایفا می‌کند.

می‌توان گفت، در مدیریت پروژه ها ، طراحی ساختار شکست هزینه ها، برای شناسایی، تخمین، بودجه بندی، دسته بندی و کنترل هزینه‌ها، در سازمان الزامی است.

در واقع، CBS همان ساختار شکت کار WBS و مخفف سه کلمۀ Cost Breackdown Structure می‌باشد که در آن میزان هزینه هر یک از عناصر موجود در ساختار شکست کار تعیین می‌شود.

هزینه ها به پایین ترین سطح از WBS اختصاص داده میشوند. وظایف در این سطح اغلب می توانند به فعالیت های گسسته و به بخش های مختلف تقسیم شوند. بنابراین یک کار ممکن است عناصر چند هزینه داشته باشد.

می‌توان گفت، طراحی ساختار شکست هزینه ها، برای شناسایی، تخمین، بودجه بندی، دسته بندی و کنترل هزینه‌ها، در سازمان الزامی است.

در این راستا واحد مالی با همکاری مدیران پروژه اقدام به برآورد اولیه مبالغ در سطوح wbs می نمایند. این تعیین برآوردی مبنایی است جهت تعیین انحرافات از مبلغ اولیه پروژه ها .

لذا در سیستم های یکپارچه با سطوح شناور ، امکان این سطح بندی و تخصیص هزینه ها به سطوح امکان پذیر میباشد.

برچسب ها
به دنبال نرم افزار حسابداری و مالی هستید؟

نرم افزار یکپارچه سانیران با قابلیت های بی نظیر بهترین انتخاب را به شما می دهد.

بحث درباره این مقاله را شما آغاز کنید!

دانلود رایگان

نرم افزار حسابداری

به این مطلب امتیاز دهید
5/5 - (1 امتیاز)
این مطلب را به اشتراک بگذارید
فهرست