Rate this post

 سیستم مالی سانیران و صورت های مالی

صورت های مالی چیست؟

صورت های مالی یکی از استاندارد های حسابداری میباشد.هدف این استاندارد تجویز مبنایی برای ارائه صورتهای مالی با مقاصد عمومی یک واحد تجاری به منظور ایجاد اطمینان از قابلیت مقایسه با صورت های مالی سایر واحد های تجاری و با صورت‌های مالی دوره ها قبل آن واحد می باشد.

کاربرد

الزامات این استاندارد باید در ارائه کلیه صورتهای مالی با مقاصد عمومی که مبنا بر این استاندارد های حسابداری تهیه و ارائه می شود، بکارگیری میشود.

کاربرد صورت های مالی با مقاصد عمومی

صورت های مالی برای رفع نیازهای استفاده کنندگانی ساخته می‌شود که در موقعیت دریافت گزارش‌های متناسب با نیازهای اطلاعاتی خاص خود نیستند.

هدف صورت های مالی

  • وضعیت مالی
  • عملکرد مالی
  • انعطاف پذیری مالی
  • نتایج ایفای وظیفه مباشرت (حسابدهی) مدیریت در قبال منابعی که در اختیارشان قرار گرفته است، می‌باشد.

تهیه ی صورت های مالی به عهده‌ی چه کسانی میباشد؟

این مسئولیت بر گردن هیات مدیره یا ارکان‌های اداره کننده ی واحد تجاری می‌باشد که با توجه به نیاز های یک واحد تجاری طراحی و مورد استفاده قرار میگیرد.

صورت های مالی در سانیران

در سیستم مالی سانیران این قابلیت قرار داده شده است، که بتوان صورت های مالی مورد استفاده را، بر اساس استاندارد های حسابداری تهیه و مورد استفاده قرار داد.

برچسب ها
به دنبال نرم افزار حسابداری و مالی هستید؟

نرم افزار یکپارچه سانیران با قابلیت های بی نظیر بهترین انتخاب را به شما می دهد.

بحث درباره این مقاله را شما آغاز کنید!

دانلود رایگان

نرم افزار حسابداری

به این مطلب امتیاز دهید
Rate this post
این مطلب را به اشتراک بگذارید
فهرست