محصولات نرم افزاری سانیران

بسته بازرگانی

نرم افزارهای حسابداری حوزه بازرگانی

کنترل موجودی ها ، محاسبه دقیق قیمت تمام شده کالای فروش رفته و نیز مدیریت دریافت و پرداخت به مشتریان و تامین کنندگان در شرکت های بازرگانی مهترین دستاورد سانیران محسوب می شود

صرفه جویی در زمان و هزینه با کنترل فرآیندهای سازمانی
تخصیص دقیق هزینه ها به مراکز فعالیت
محاسبه بهای تمام شده کالای فروخته شده
تعیین میزان فروش و سود حاصله
زمان بندی در دریافت و پرداختها
مدیریت کارآمد فرآیندها در تمامی سازمان
افزایش کیفیت فعالیت ها در کنار کاهش زمان و هزینه
تصمیم گیری های بهتر با افزایش شفافیت فرآیندی

نرم افزار جامع حسابداری

با ساختار مدرن و امکانات فراوان و ابزارهای گزارش گیری متنوع

نرم افزار انبار و مدیریت کالا

با قابلیت ورود اطلاعات تعدادی و ریالی و …

نرم افزار فروش و بازرگانی

با قابلیت استفاده از پورسانت و سایر عوامل فروش و …

نرم افزار دریافت و پرداخت

با امکانات فراوان و مدیرت کلیه اسناد اعم از چک ، وجه نقد و …

نرم افزار حقوق و دستمزد

با قابلیت پارامتریکی عوامل حقوقی بصورت کاملا منعطف

نرم افزار پیش بینی و بودجه

با امکان کنترل بودجه و ارائه گزارشات انحراف از بودجه

نرم افزار تدارکات خرید

با قابلیت ارتباط مستقیم با سیستم های انبار و کالا و دارائی ثابت

نرم افزار سفارشات خارجی

با قابلیت ثبت و کنترل دقیق اقلام خریداری شده از خارج از کشور

نرم افزار داشبورد مدیریت

با قابلیت گزارش دهی تحت وب بصورت نموداری و گرافیکی

نرم افزار دارائی های ثابت

با امکان ثبت ، نگهداری و محاسبه استهلاک به روش های متداول

بسته پیمانکاری

نرم افزارهای حسابداری حوزه پیمانکاری

کلیه فرآیند های مرتبط با شرکت های پیمانکاری اعم از ثبت قراردادها ، تهیه و کنترل ورود و خروج مصالح، محاسبه حقوق و دستمزد خدمات ارائه شده ، تعیین استهلاک ماشین آلات و نهایتا محاسبه قیمت تمام شده در سطوح WBS با مجموعه پیمانکاری سانیران به صورت یکپارچه و سیستماتیک انجام می پذیرد.

صرفه جویی در زمان و هزینه با کنترل فرآیندهای سازمانی
تخصیص دقیق هزینه ها به مراکز فعالیت
ردیابی بهای تمام شده خدمات ارائه شده
تفکیک هزینه ها نیروی انسانی به سطوح
رصد و ردیابی حساب پیمانکاران
مدیریت کارآمد فرآیندها در تمامی سازمان
افزایش کیفیت فعالیت ها در کنار کاهش زمان و هزینه
تصمیم گیری های بهتر با افزایش شفافیت فرآیندی

نرم افزار جامع حسابداری

با ساختار مدرن و امکانات فراوان و ابزارهای گزارش گیری متنوع

نرم افزار انبار و مدیریت کالا

با قابلیت ورود اطلاعات تعدادی و ریالی و …

نرم افزار فروش و بازرگانی

با قابلیت استفاده از پورسانت و سایر عوامل فروش و …

نرم افزار دریافت و پرداخت

با امکانات فراوان و مدیرت کلیه اسناد اعم از چک ، وجه نقد و …

نرم افزار حقوق و دستمزد

با قابلیت پارامتریکی عوامل حقوقی بصورت کاملا منعطف

نرم افزار پیش بینی و بودجه

با امکان کنترل بودجه و ارائه گزارشات انحراف از بودجه

نرم افزار تدارکات خرید

با قابلیت ارتباط مستقیم با سیستم های انبار و کالا و دارائی ثابت

نرم افزار پیمانکاری

با قابلیت کنترل ریالی و ارزی و حجمی قرارداد های پیمانکاری و …

نرم افزار داشبورد مدیریت

با قابلیت گزارش دهی تحت وب بصورت نموداری و گرافیکی

نرم افزار سفارشات خارجی

با قابلیت ثبت و کنترل دقیق اقلام خریداری شده از خارج از کشور

بسته تولیدی

نرم افزارهای حسابداری حوزه تولیدی

محاسبه دقیق قیمت تمام شده محصولات به استناد فرمولاسین مختلف محصولات در مراکز تولید با استفاده از کنترل و ردیابی مواد اولیه , محاسبه دستمزد ، تعیین سربار ساخت و ارائه گزارشات سود و زیان و انحرافات ناشی از پیش بینی ها ، تنها بخشی از دستاورهای مجموعه ی تولیدی سانیران در حوزه تولید کارخانجات می باشد.

صرفه جویی در زمان و هزینه با کنترل فرآیندهای سازمانی
تخصیص دقیق هزینه ها به مراکز فعالیت
ردیابی بهای تمام شده کالای ساخته شده
تفکیک هزینه ها نیروی انسانی به سطوح
تخصیص هزینه های سربار به مراکز
مدیریت کارآمد فرآیندها در تمامی سازمان
افزایش کیفیت فعالیت ها در کنار کاهش زمان و هزینه
تصمیم گیری های بهتر با افزایش شفافیت فرآیندی

نرم افزار جامع حسابداری

با ساختار مدرن و امکانات فراوان و ابزارهای گزارش گیری متنوع

نرم افزار تولید و بهای تمام شده

ابزاری کارآمد و بسیار آسان با قابلیت محاسبه قیمت تمام شده محصولات

نرم افزار فروش و بازرگانی

با قابلیت استفاده از پورسانت و سایر عوامل فروش و …

نرم افزار دریافت و پرداخت

با امکانات فراوان و مدیرت کلیه اسناد اعم از چک ، وجه نقد و …

نرم افزار انبار و مدیریت کالا

با قابلیت ورود اطلاعات تعدادی و ریالی و …

نرم افزار تدارکات خرید

با قابلیت ارتباط مستقیم با سیستم های انبار و کالا و دارائی ثابت

نرم افزار حقوق و دستمزد

با قابلیت پارامتریکی عوامل حقوقی بصورت کاملا منعطف

نرم افزار اموال و دارائی های ثابت

با امکان ثبت ، نگهداری و محاسبه استهلاک به انواع روش های متداول

نرم افزار داشبورد مدیریت

با قابلیت گزارش دهی تحت وب بصورت نموداری و گرافیکی

نرم افزار سفارشات خارجی

با قابلیت ثبت و کنترل دقیق اقلام خریداری شده از خارج از کشور

نرم افزار پیش بینی و بودجه

با امکان کنترل بودجه و ارائه گزارشات انحراف از بودجه

بسته خدماتی

نرم افزارهای حسابداری حوزه خدماتی

محاسبه دقیق حقوق و دستمزد پرسنل متناسب با انواع روش های مختلف ، محاسبه قیمت تمام شده خدمات ارائه شده ، کنترل و مدیریت فروش خدمات و نهایتا تعیین سود حاصله در شرکت های خدماتی مهترین دستاور بسته خدماتی سانیران می باشد.

صرفه جویی در زمان و هزینه با کنترل فرآیندهای سازمانی
تخصیص دقیق هزینه ها به مراکز فعالیت
ردیابی بهای تمام شده خدمات ارائه شده
تفکیک هزینه ها نیروی انسانی به سطوح
قابلیت تعامل نیروی انسانی سازمان با فرآیندها
مدیریت کارآمد فرآیندها در تمامی سازمان
افزایش کیفیت انجام فعالیت ها با کاهش زمان و هزینه
تصمیم گیری های بهتر با افزایش شفافیت فرآیندی

نرم افزار جامع حسابداری

با ساختار مدرن و امکانات فراوان و ابزارهای گزارش گیری متنوع

نرم افزار تایم شیت

با قابلیت ثبت و کنترل ورود و خروج کارکنان و …

نرم افزار حقوق و دستمزد

با قابلیت پارامتریکی عوامل حقوقی بصورت کاملا منعطف

نرم افزار فروش و بازرگانی

با قابلیت استفاده از پورسانت و سایر عوامل فروش و …

نرم افزار پیش بینی و بودجه

با امکان کنترل بودجه و ارائه گزارشات انحراف از بودجه

نرم افزار داشبورد مدیریت

با قابلیت گزارش دهی تحت وب بصورت نموداری و گرافیکی

نرم افزار پیمانکاری

با قابلیت کنترل ریالی و ارزی و حجمی قرارداد های پیمانکاری و …

نرم افزار انتقال اطلاعات

با قابلیت انتقال اطلاعات به صورت آفلاین و …

فهرست