امکانات نسخه انبار و کنترل موجودی سانیران

با قابلیت ورود اطلاعات تعدادی و ریالی و …

با قابلیت ورود اطلاعات تعدادی و ریالی و …

هدفمند با مشتریان در ارتباط باشید

نسخه انبار و کنترل موجودی نرم افزار سانیران

با قابلیت ورود اطلاعات تعدادی و ریالی و …

کنترل و ردیابی مواد از نیازهای اساسی سازمان‌ها در جهت مدیریت فرایندهای تأمین، نگهداری، تولید و فروش بوده و سازمان‌ها با بررسی این موضوع که چه میزان از یک کالا در هر لحظه در فرایند‌های خرید، تولید، فروش، انبارداری، تحویل و غیره قرار دارد، می‌توانند تصمیمات مناسبی جهت مدیریت بهتر فرایندهای مذکور در خصوص آن کالا اتخاذ کنند.

پشتیبانی از استاندارد حسابداری موجودی مواد و کالا

موجودی مواد و کالا بخش عمده‌ای از دارایی‌های بسیاری از سازمان‌ها را تشکیل می‌دهد. استاندارد حسابداری شماره ۸ که با عنوان حسابداری موجودی مواد و کالا شناخته شده است، بیانگر نحوه ارزشیابی و انعکاس موجودی مواد و کالا در صورت‌های مالی است. از آن‌جایی‌که ارزشیابی و انعکاس موجودی مواد و کالا در تعیین و ارائه وضعیت مالی و عملکرد مالی واحدهای تجاری نقش بسیار مهمی دارد، این استاندارد حسابداری به صورت کامل در مدیریت موجودی کالا پوشش داده می‌شود.

تصاویر نرم افزار

نتیجه‌ای پیدا نشد.

ویژگی ها

1. ویژگی های کلیدی نرم افزار

 • تأیید، کنترل، درخواست و ذخیره‌سازی کالاهای درخواستی
 • ورود و خروج کالا از انبار همراه با اطلاعات تکمیلی
 • دریافت اطلاعات انبارگردانی در سه مرحله
 • روشهای مختلف قیمت گذاری (ریالی)
 • تعیین بهای تمام شده کالای خریداری شده
 • امکان ارسال اطلاعات از سیستم مقداری به ریالی انبار
 • امکان دریافت اطلاعات اسناد از فایل Excelو TXT
 • قیمت گذاری موجودی ها با روش میانگین و FIFO و دارایی ثابت با شناسایی ویژه
 • امکان استفاده از حوالۀ تولید در رسید تولید محصول

نمایش بیشتر

 • امکان رسید تولید محصول از حوالۀ مواد اولیه و نیم ساخته متناسب و به نسبت ضریب تبدیل کالا
 • امکان اعمال بی‌نهایت فرمول تولید هنگام رسید محصول
 • امکان نمایش تعداد محصول تولید شده از یک شمارۀ تولید و تعداد محصول قابل تولید
 • امکان نمایش آلارم در رسید تولید در صورت کافی نبودن مواد اولیه و نیم ساخته
 • امکان ردیابی درخواست کالا از روی رسید تولید محصول
 • امکان استفاده از قیمت استاندارد در فرآیند تولید محصول به صورت دوره‌ای
 • امکان تعدیل قیمت استاندارد در پایان دوره و پس از تعیین قیمت واقعی کالا
 • امکان صدور سند انحراف محصولات در پایان دوره
 • امکان تعیین چیدمان سند حسابداری بر اساس کالا، نوع سند، تاریخ سند و غیره
 • امکان صدور سند حسابداری تعدیل قیمت اسناد انبار
 • امکان قیمت گذاری برآوردی کالاها قبل از تعیین قیمت واقعی
 • امکان صدور سند حسابداری تعدیلات برآوردی
 • امکان گزارش گیری تعدادی و ریالی اسناد انبار
 • امکان دسترسی به عملیات تعدادی و ریالی
 • امکان صدور اسناد خودکار بر اساس فرآیند از قبل تعریف شده
 • امکان صدور اسناد انبار به صورت مبنادار
 • امکان عامل گذاری خودکار اسناد انبار جهت سهولت انتخاب حسابها
 • امکان صدور حوالۀ اتوماتیک از انبار در صورت صدور فاکتور از سیستم فروش
 • امکان صدور رسید برگشت از فروش هنگام صدور فاکتور برگشتی
 • امکان ثبت کلیه اسناد اعم از خرید ، مصرف ، تولید ، فروش و …..
 • دریافت درخواست کالا از واحد های مختلف سازمان و مدیریت آنها
 • قیمت گذاری محصولات و نیمه ساخته ها در طول دوره های مالی با استفاده از نرخ استاندارد واقی
 • صدور اسناد حسابداری مربوط به کلیه اسناد انبار
 • عملیات انبارگردانی با روش های چند شمارشی و سایر تنظیمات
 • امکان تهیه فایل خرید و فروش فصلی از سیستم انبار و فروش
 • کاردکس های تعدادی و ریالی کالا در سطح انبار
 • مرور گردش و مانده کالا به تفکیک انبار ، نوع اسناد ، طرف مقابل و سایر ابعاد
 • امکان ورود و خروج کالا ها بر اساس عامل ردیابی از پیش تعریف شده
 • نگهداری اطلاعات کالاها و ویژگی های آنها و کد گذاری اتوماتیک کالا
 • امکان تعریف واحد های سنجش اصلی و فرعی و افزودن ویژگی های اطلاعاتی دیگر به کالا
 • تعریف حدود کنترل موجودی برای کالاها به منظور کنترل و سفارش گذاری به موقع
 • تعیین انبارهای مرتبط با کالا
 • امکان الصاق مستنداتی از قبیل عکس ، فیلم و ….. به هر کالا
 • امکان قفسه بندی کالاها جهت سهولت در ردیابی اجناس
 • امکان تعریف ایران کد ، بارکد برای هر کالا
 • امکان تعریف ساختار مهندسی کالا با نسبت مقداری مشخص و محاسبه قیمت نیمه ساخته مواد کالا با توجه به روشهای قیمت گذاری کالایا نیمه ساخته
 • امکان گروه بندی کالا ها بر اساس نیز
 • امکان تعریف گروهبندی کالا و تعریف اتوماتیک کد کالا با توجه به دسته بندی
 • معرفی عوامل رهگیری کالا
 • معرفی الگوی سریال کالا و تخصیص خودکار سریال به کالاها
 • تعریف کاربرهای متعدد با تعیین سطح دسترسی هر کاربر ، در جزئی ترین سطوح برنامه
 • امکان تعریف واحد فرعی کالا به تعداد نامحدود و با ضرایب تبدیل متفاوت
 • امکان تعریف ویژگی های هر سند متناسب با تنظیمات خاص سامان
 • ثبت اطلاعات بازرسی کالا قبل از ورود به انبار
 • امکان صدور اسناد خروجی بصورت خودکار
 • امکان صدور اسناد به صورت مجزای تعدادی و ریالی
 • امکان صدور اسناد بر اساس عوامل ردیابی کالا
 • امکان قیمت گذاری واقعی ، اصلاحی ، برآوردی و ارزی در اسناد
 • امکان اعمال دسترسی پیشرفته در سطح اسناد انبار
 • امکان تخصیص حسابها به اسناد براساس تنظیمات مربوط به کالا و تفضیل
 • امکان صدور همزمان کلیه اسناد حسابداری ناشی از عملیات انبار
 • ارتباط با سیستم فروش و صدور خودکار خروجی  از روی فاکتور فروش
 • قیمت گذاری اسناد بصورت برآوردی و واقعی و اصلاحات و محاسبات مربوط به تعدیلات
 • قیمت گذاری محصولات و نیمه ساخته ها در طول دوره با استفاده از نرخ استاندارد و واقعی
 • امکان محاسبه کلیه انحرافات مربوط به قیمت تمام شده
 • امکان تعدیل نرخ رسیدهای خرید بطور مکرر
 • شناسائی و محاسبه خودکار تعدیلات ریالی و صدور اسناد حسابداری آنها
 • استفاده هم زمان از روش نرخ گذاری استاندارد برای محاسبه انحراف
 • پوشش دهی کلیه عوامل حسابداری انبار مانند قانون مالیات بر ارزش افزوده و ….
 • امکان قطعی نمودن دوره ای اسناد جهت جلوگیری از تغییرات در تعداد کالا
 • امکان انبارگردانی با روش های مختلف یک یا چند شمارشی
 • صدور تگ انبار گردانی و تگ سفید در نرم افزار انبارداری
 • مغایرت گیری و صدور خودکار اسناد کسری و اضافی انبارگردانی
 • عملیات بستن دورۀ مالی و انتقال موجودی تعدادی و ریالی به دورۀ مالی جدید
 • گزارش انبار گردانی ، لیست شمارش های انبارگردانی، گزارش مغایرت موجودی
 • صدور اسناد پایان سال و موجودی ابتدای دوره به صورت خودکار
 • امکان قیمت گذاری اسناد بعد از بستن اسناد تعدادی
 • امکان تعیین روش کالای منتخب جهت انبار گردانی

نمایش کمتر

امکانات

2. امکانات متنوع نرم افزار انبار و کنترل موجودی

 • کاردکس های تعدادی و ریالی کالا در سطح انبار
 • مرور گردش و مانده کالا به تفکیک انبار ، نوع اسناد ، طرف مقابل و سایر ابعاد
 • امکان ورود و خروج کالا ها بر اساس عامل ردیابی از پیش تعریف شده
 • نگهداری اطلاعات کالاها و ویژگی های آنها و کد گذاری اتوماتیک کالا
 • امکان تعریف واحد های سنجش اصلی و فرعی و افزودن ویژگی
 • تعیین انبارهای مرتبط با کالا
 • امکان الصاق مستنداتی از قبیل عکس ، فیلم و ….. به هر کالا
 • امکان قفسه بندی کالاها جهت سهولت در ردیابی اجناس
 • امکان تعریف ایران کد ، بارکد برای هر کالا
 • امکان تعریف ساختار مهندسی کالا با نسبت مقداری مشخص
 • امکان گروه بندی کالا ها بر اساس نیز

نمایش بیشتر

 • معرفی عوامل رهگیری کالا
 • معرفی الگوی سریال کالا و تخصیص خودکار سریال به کالاها
 • تعریف کاربرهای متعدد با تعیین سطح دسترسی هر کاربر
 • ثبت اطلاعات بازرسی کالا قبل از ورود به انبار
 • امکان صدور اسناد خروجی بصورت خودکار
 • امکان صدور اسناد به صورت مجزای تعدادی و ریالی
 • امکان دسترسی به عملیات تعدادی و ریالی
 • امکان صدور اسناد انبار به صورت مبنادار
 • امکان ارتباط با سیستم فروش
 • صدور تگ انبار گردانی و تگ سفید
 • امکان گزارش گردش کالا هنگام صدور سند
 • امکان انتقال موجودی تعدادی و ریالی بصورت اتوماتیک
 • امکان گزارشگیری در سطح ماه و سال
 • امکان گزارش مغایرت انبار و مالی
 • گزارش مرور انبار به تفکیک کالا و طرف مقابل و انبار و سند انبار ریالی و تعدادی
 • امکان صدور حوالۀ بین انبار
 • امکان صدور درخواست کالا از انبار
 • امکان صدور حوالۀ انبار بر اساس درخواست کالا از انبار
 • امکان ثبت درخواست کالا در سه وضعیت
 • امکان استفاده از درخواست کالا در حوالۀ تولید

نمایش کمتر

گزارش ها

3. گزارش ساز حرفه ای

 • گزارشات مرور موجودی و کاردکس مقداری و ریالی کالا
 • گزارش هزینه یابی پروژه‌های به تفکیک پروژه و عوامل هزینه
 • گزارش کاردکس حسابداری انبار
 • گزارش مانده کالا به تفکیک انبار، نوع اسناد طرف مقابل و سایر ابعاد
 • گزارشات تعدادی و ریالی کلیۀ اسناد انبار
 • گزارش انبارگردانی، لیست شمارش‌های انبارگردانی، گزارش مغایرت موجودی
 • امکان طراحی و تعریف گزارشهای جدید کاربردی
 • امکان ارسال کلیه گزارشها به اکسل
 • گزارش گردش کالا با سریال مشخص و موجودی کالاها به تفکیک سریال
 • کاردکس تعدادی و گزارشهای موجودی کالا به تفکیک عامل ردیابی
 • امکان تعریف بی‌نهایت عامل با حسابهای جداگانه در اسناد انبار از قبیل، مالیات، حمل و غیره
 • امکان گزارش‌گیری‌های مختلف از قبیل: گزارشات تعدادی، گزارشات ریالی، گزارشات کنترلی
 • امکان گزارش‌گیری در سطح: کالا، انبار، طرف مقابل، حسابداری انبار و اسناد انبار

سـوالـی داریـد؟ پشتیبانی آنلاین است

همین حالا تماس بگیرید

سایر نرم افزارهای حسابداری سانیران

نرم افزارهایی متناسب با کسب و کار شما
فهرست