امکانات نرم افزار نسخه انبارداری و کنترل موجودی سانیران

با قابلیت ورود اطلاعات تعدادی و ریالی و …

هدفمند با مشتریان در ارتباط باشید

نسخه انبار و کنترل موجودی نرم افزار سانیران

با قابلیت ورود اطلاعات تعدادی و ریالی و …

کنترل و ردیابی مواد از نیازهای اساسی سازمان‌ها در جهت مدیریت فرایندهای تأمین، نگهداری، تولید و فروش بوده و سازمان‌ها با بررسی این موضوع که چه میزان از یک کالا در هر لحظه در فرایند‌های خرید، تولید، فروش، انبارداری، تحویل و غیره قرار دارد، می‌توانند تصمیمات مناسبی جهت مدیریت بهتر فرایندهای مذکور در خصوص آن کالا اتخاذ کنند.

پشتیبانی از استاندارد حسابداری موجودی مواد و کالا

موجودی مواد و کالا بخش عمده‌ای از دارایی‌های بسیاری از سازمان‌ها را تشکیل می‌دهد. استاندارد حسابداری شماره ۸ که با عنوان حسابداری موجودی مواد و کالا شناخته شده است، بیانگر نحوه ارزشیابی و انعکاس موجودی مواد و کالا در صورت‌های مالی است. از آن‌جایی‌که ارزشیابی و انعکاس موجودی مواد و کالا در تعیین و ارائه وضعیت مالی و عملکرد مالی واحدهای تجاری نقش بسیار مهمی دارد، این استاندارد حسابداری به صورت کامل در مدیریت موجودی کالا پوشش داده می‌شود.

تصاویر نرم افزار

ویژگی ها

1. ویژگی های کلیدی نرم افزار

 • تأیید، کنترل، درخواست و ذخیره‌سازی کالاهای درخواستی
 • ورود و خروج کالا از انبار همراه با اطلاعات تکمیلی
 • دریافت اطلاعات انبارگردانی در سه مرحله
 • روشهای مختلف قیمت گذاری (ریالی)
 • تعیین بهای تمام شده کالای خریداری شده
 • امکان ارسال اطلاعات از سیستم مقداری به ریالی انبار
 • امکان دریافت اطلاعات اسناد از فایل Excelو TXT
 • قیمت گذاری موجودی ها با روش میانگین و FIFO و دارایی ثابت با شناسایی ویژه
امکانات

2. امکانات متنوع نرم افزار انبار و کنترل موجودی

 • کاردکس های تعدادی و ریالی کالا در سطح انبار
 • مرور گردش و مانده کالا به تفکیک انبار ، نوع اسناد ، طرف مقابل و سایر ابعاد
 • امکان ورود و خروج کالا ها بر اساس عامل ردیابی از پیش تعریف شده
 • نگهداری اطلاعات کالاها و ویژگی های آنها و کد گذاری اتوماتیک کالا
 • امکان تعریف واحد های سنجش اصلی و فرعی و افزودن ویژگی
 • تعیین انبارهای مرتبط با کالا
 • امکان الصاق مستنداتی از قبیل عکس ، فیلم و ….. به هر کالا
 • امکان قفسه بندی کالاها جهت سهولت در ردیابی اجناس
 • امکان تعریف ایران کد ، بارکد برای هر کالا
 • امکان تعریف ساختار مهندسی کالا با نسبت مقداری مشخص
 • امکان گروه بندی کالا ها بر اساس نیز

نمایش بیشتر

 • معرفی عوامل رهگیری کالا
 • معرفی الگوی سریال کالا و تخصیص خودکار سریال به کالاها
 • تعریف کاربرهای متعدد با تعیین سطح دسترسی هر کاربر
 • ثبت اطلاعات بازرسی کالا قبل از ورود به انبار
 • امکان صدور اسناد خروجی بصورت خودکار
 • امکان صدور اسناد به صورت مجزای تعدادی و ریالی
 • امکان دسترسی به عملیات تعدادی و ریالی
 • امکان صدور اسناد انبار به صورت مبنادار
 • امکان ارتباط با سیستم فروش
 • صدور تگ انبار گردانی و تگ سفید
 • امکان گزارش گردش کالا هنگام صدور سند
 • امکان انتقال موجودی تعدادی و ریالی بصورت اتوماتیک
 • امکان گزارشگیری در سطح ماه و سال
 • امکان گزارش مغایرت انبار و مالی
 • گزارش مرور انبار به تفکیک کالا و طرف مقابل و انبار و سند انبار ریالی و تعدادی
 • امکان صدور حوالۀ بین انبار
 • امکان صدور درخواست کالا از انبار
 • امکان صدور حوالۀ انبار بر اساس درخواست کالا از انبار
 • امکان ثبت درخواست کالا در سه وضعیت
 • امکان استفاده از درخواست کالا در حوالۀ تولید

نمایش کمتر

گزارش ها

3. گزارش ساز حرفه ای

 • گزارشات مرور موجودی و کاردکس مقداری و ریالی کالا
 • گزارش هزینه یابی پروژه‌های به تفکیک پروژه و عوامل هزینه
 • گزارش کاردکس حسابداری انبار
 • گزارش مانده کالا به تفکیک انبار، نوع اسناد طرف مقابل و سایر ابعاد
 • گزارشات تعدادی و ریالی کلیۀ اسناد انبار
 • گزارش انبارگردانی، لیست شمارش‌های انبارگردانی، گزارش مغایرت موجودی

سـوالـی داریـد؟ پشتیبانی آنلاین است

همین حالا تماس بگیرید

سایر نرم افزارهای حسابداری سانیران

نرم افزارهایی متناسب با کسب و کار شما
فهرست