امکانات نسخه حقوق و دستمزد سانیران

با قابلیت پارامتریکی عوامل حقوقی بصورت کاملا منعطف

با قابلیت پارامتریکی عوامل حقوقی بصورت کاملا منعطف

هدفمند با مشتریان در ارتباط باشید

نسخه حقوق، دستمزد و پرسنلی نرم افزار سانیران

با قابلیت پارامتریکی عوامل حقوقی بصورت کاملا منعطف

با توجه به پیچیدگی‌ها و تنوع موجود در محاسبه و پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان دولت و قوانین مدیریت خدمات کشوری، دقت در انجام محاسبات، پرداخت به موقع حقوق کارکنان و پاسخ‌دهی مناسب به سازمان‌های قانونی مرتبط با حقوق و دستمزد دارای اهمیت بسیار زیادی است. سیستم حقوق و دستمزد سانیران به صورت انعطاف‌پذیر با ساده‌سازی و دقت بخشی به فرایند پرداخت حقوق و دستمزد و به صورت یکپارچه با سایر سیستم‌های متمرکز سانیران ، تسهیلات کارآمدی را در اختیار سازمان‌ها قرار می‌دهد

انعطاف‌پذیری بالا و سهولت اعمال تغییرات

این سیستم با هدف ایجاد انعطاف‌پذیری لازم در فرایند پرداخت حقوق، محاسبات پیچیده و متنوع را به سرعت و با دقت زیاد انجام داده و از این حیث تسهیلات کارآمدی را فراهم کرده است. پیاده سازی سیستم مزبور بصورت کاملاٌ پارامتریک میباشد. بگونه ای که تمامی سازمانها میتوانند ضمن رعایت الزامات قانونی ، شرایط عرفی سازمان خود را نیز مد نظر قرار داده و آنها را در سیستم لحاظ نمایند

تصاویر نرم افزار

نتیجه‌ای پیدا نشد.

ویژگی ها

1. ویژگی های کلیدی نرم افزار

 • ثبت و نگهداری اطلاعات کامل پرسنل
 • ارائه گزارش‌های قانونی متناسب با سازمان‌های مربوطه
 • امکان ارتباط با کارت ساعت
 • امکان ارسال فایلهای خروجی سازمان بیمه و مالیات
 • امکان محاسبه حقوق عیدی و سنوات . بازخرید مرخصی
 • امکان ارسال و دریافت انواع گزارشات به اکسل و PDF و غیره
 • امکان تعریف نامحدود عوامل حقوقی در گروه‌های مختلف مزایا، کسور و تعهدات کارفرما و به تفکیک انواع استخدام
 • امکان فرمول‌نویسی عوامل حقوقی به صورت دلخواه با استفاده از توابع و پارامترهای متنوع و نگهداری تاریخچۀ تغییرات آن‌ها برای پوشش‌دهی محاسبات معوقه
 • امکان تنظیم ویژگی‌های عوامل حقوقی در محاسبات، به عنوان مثال مالیات‌پذیر، بیمه‌پذیر و غیره
 • در نظرگرفتن سوابق و تاریخچه اطلاعات در انجام محاسبات

نمایش بیشتر

 • انجام محاسبات دقیق بر اساس روش‌های تعریف شده
 • امکان ثبت معوقه‌های حکمی و کارکردی و پوشش‌دهی کامل محاسبات معوقه
 • محاسبات حقوق ماهانه
 • محاسبات ذخیرۀ سنوات
 • امکان تعریف انواع پرداخت‌ها و محاسبات بین ماه خاص سازمان جدا از محاسبات حقوق و انجام
 • عملیات مستقل مربوط به آن (تعریف عوامل، ورود اطلاعات کارکردی، انجام محاسبه، صدور سند حسابداری و گزارش‌های مرتبط برای پرداخت‌ها و محاسبات بین ماه
 • امکان تهیه گزارش‌ها و فایل(دیسکت) بیمه مطابق با استانداردهای تعریف شده
 • امکان تهیه گزارش‌های درخواست وجه برای وزارت دارایی و تهیه فایل مربوط به آن مطابق با استانداردهای تعریف شده
 • امکان تغییر در ساختار فایل‌ها به صورت دلخواه توسط کاربر به‌منظور تسهیل اعمال تغییرات مربوط به آن‌ها
 • امکان تهیه گزارشات دیون
 • امکان پوشش‌دهی کامل طرح میزان، اعم از ارسال درخواست صدور کارت، دریافت و فراخوانی فایل ارسال شده از بانک بابت بدهی کارکنان و ارسال فایل کسر از حقوق به بانک مورد نظر مطابق با استانداردهای تعریف شده وزارت بازرگانی
 • تهیه گزارش حسابرسی در بازه‌های زمانی دلخواه و سطوح منتخب بر حسب نیاز
 • حسب نیاز (نوع استخدام، مرکز هزینه، محل خدمت، واحد سازمانی و غیره)
 • امکان تهیه انواع گزارش‌های مقایسه‌ای
 • امکان ساخت و تهیۀ گزارش‌های با محتوا و فرمت دلخواه کاربر
 • معرفی پارامترهای مختلف به صورت پویا شامل تابعیت، مناطق، مدارک تحصیلی و …
 • معرفی درختواره‌های محل‌های جغرافیایی به صورت سطوح کشور، شهر، شهرستان و….
 • معرفی تقویم‏های مختلف کاری به تفکیک نوع استخدام
 • معرفی جداول مالیاتی منطبق با تغییرات سالانه
 • معرفی مراکز هزینه و محل‏های خدمت و محلهای پرداخت و ایجاد ارتباط با پرسنل
 • معرفی انواع دستگاه‏های حضور و غیاب موجود ،جهت اخذ خلاصه کارکرد ماهانه پرسنل
 • معرفی سازمان در قالب واحدهای سازمانی، پستهای سازمانی، رسته‏های شغلی
 • معرفی مشخصات شناسنامه‏ای پرسنل، سوابق کاری، سوابق تحصیلی، بستگان و ..
 • معرفی عوامل حقوق شامل مزایا، کسور، کارکرد و تعهدات کارفرما به تفکیک نوع استخدام
 • معرفی انواع مختلف استخدام و انجام کلیه تعاریف حقوقی به تفکیک هر استخدام
 • معرفی گروه حساب‌های مرتبط با عوامل حقوق جهت صدور سند مالی حقوق دلخواه
 • صدور احکام متعدد استخدامی برای هر یک از پرسنل در مقاطع مختلف زمانی
 • صدور احکام متعدد حقوقی برای پرسنل در مقاطع مختلف زمانی و انجام محاسبات با حفظ سوابق
 • امکان معرفی نحوه محاسبه عوامل حقوقی شامل مزایا، کسور و … به تفکیک انواع استخدام با تاریخ موثر
 • امکان معرفی عوامل خاص نظیر باز خرید مرخصی و ذخیرۀ سنوات و نحوۀ محاسبۀ آنها به صورت پارامتریک
 • تخصیص مقطعی مزایا و کسور غیر مستمر به صورت ثابت یا پارامتریک
 • امکان تعریف الگوهای محاسباتی(Macro) و استفاده از آنها در تعریف فرمولهای محاسباتی
 • انجام کلیۀ عملیات به صورت انفرادی و گروهی
 • ورود اطلاعات کارکرد پرسنل از طریق کارت ساعت، فایل و یا به صورت دستی
 • تخصیص وامهای متعدد به پرسنل و تعریف نحوه بازپرداخت و کسر اقساط به صورت خودکار
 • امکان تعلیق خودکار کسر اقساط وام حسب خالص پرداختی منفی
 • انجام محاسبات معوقه بر مبنای هر تعداد حکم حقوقی معوقه
 • امکان ارزشیابی پرسنل در مقاطع مختلف زمانی و ملاحظه آن در محاسبات حقوقی
 • انجام محاسبات مربوط به ترک کار و مرخصی پزشکی و تهیۀ لیست بیمه متناسب
 • امکان آرشیو و یا غیر فعال سازی پرسنل در مقطع زمانی دلخواه
 • امکان تسهیم عوامل هزینه حقوق به تفکیک کارکرد روی پروژه، مرکز هزینه، نوع فعالیت به تفکیک کارشناس
 • امکان تعریف گروههای کاربری و کاربران با سطوح مختلف
 • امکان تخصیص سقف اضافه کار مجاز به هر واحد و کنترل سقف و ذخیره اضافه کار مازاد پرسنل
 • امکان انجام تنظیمات خاص هر فرم توسط مدیر سیستم برای هر گروه کاری
 • امکان تعیین انواع معافیت‌های مالیاتی و محاسبه مالیات به صورت ماهانه و سالانه
 • امکان تعیین درصد معافیت های مالیاتی برای محلهای خدمت پرسنل
 • امکان تهیه فایل سازمان امور مالیاتی مرتبط با محاسبات مالیات
 • امکان انجام عملیات گروهی صدور احکام، تخصیص وام، تخصیص سایر مزایا و ….
 • امکان تهیه فایل مرتبط با محاسبات مالیات حقوق منطبق بر فرمت سازمان امور مالیاتی کشور
 • امکان توزیع الکترونیک فیش حقوقی در سطح سازمان و کلیه شعبات مرتبط
  امکان ارتباط با سامانه خرید اعتباری میزان
 • امکان دسترسی به پرونده الکترونیک پرسنل

نمایش کمتر

امکانات

2. امکانات متنوع نرم افزار حقوق و دستمزد

 • طراحی انواع فیش حقوقی با ذکر تمامی جزئیات مورد نظر
 • کنترل وضعیت وام های پرسنل به تفکیک
 • امکان تغییر در ساختار فایل‌ها به صورت دلخواه توسط کاربر
 • در نظرگرفتن سوابق و تاریخچه اطلاعات در انجام محاسبات
 • امکان صدور اسناد حسابداری برای محاسبات حقوق
 • امکان تفکیک هزینه های حقوق برای پرسنل
 • امکان کپی نمودن فرمول های عوامل در یکدیگر
 • امکان ثبت محاسبات به صورت فردی یا گروهی
 • امکان تعدیل انواع وام
 • امکان جابجائی پرسنل در هر ماه

نمایش بیشتر

 • امکان فیلتر گزارشات حقوق به ریز ترین سطح
 • امکان صدور اسناد حقوق ، عیدی ، سنوات و بازخرید مرخصی
 • امکان صدور سند حسابداری حقوق به صورت فردی یا گروهی
 • امکان اصلاح قوانین مالیاتی در ابتدای ماه
 • صدور حکم کارگزینی به صورت فردی
 • امکان تعریف بی نهایت پرسنل و بی نهایت استخدام
 • امکان صدور اسناد در سطح مراکز هزینه
 • امکان گزارش گیری در سطح مراکز هزینه
 • امکان گزارشگیری در سطح عوامل حقوق
 • امکان گزارشگیری در سطح ماه و سال
 • امکان گزارشگیری در سطح عوامل ماهانه
 • امکان گزارشگیری در سطح مرخصی
 • امکان تعریف دسترسی مشاهده احکام حقوقی
 • امکان تعریف دسترسی در سطح عوامل حقوقی
 • امکان اعمال دسترسی در سطح پرسنل
 • امکان رویت دسترسی کاربر در هر فرم
 • پویا بودن سطوح دسترسی کاربران

نمایش کمتر

گزارش ها

3. گزارش ساز حرفه ای

 • تهیه انواع گزارش‌های مقایسه‌ای
 • گزارش هزینه یابی پروژه‌های به تفکیک پروژه و عوامل هزینه
 • فیش حقوقی خلاصه و تفصیلی به صورت کاملا دلخواه
 • تهیه گزارش های کنترلی با سطوح مختلف برای آیتم های موردنظر
 • لیست بیمه و مالیات با فرم چاپی استاندارد سازمان های مربوطه
 • گزارشات کنترلی به ریز عوامل حقوقی (کسر، پرداخت، وام و …)
 • لیست حقوق پارامتریک بر حسب کلیه عوامل مزایا، کسور، وام، تعهدات کارفرما، عوامل کارکرد به دلخواه
 • فیش حقوقی خلاصه و تفصیلی به صورت کاملا دلخواه مطابق با فرم سازمانی دلخواه
 • لیست/فایل یا خلاصه وضعیت بیمه و مالیات به تفکیک محل خدمت، نوع استخدام و واحد سازمانی
 • گزارش احکام استخدامی، حقوقی
 • گزارش تجمعی لیست حقوق به تفکیک ردیف استخدام، واحد سازمانی و مرکز هزینه
 • گزارش هزینه یابی پروژه‌های به تفکیک پروژه و عوامل هزینه

نمایش بیشتر

 • ایجاد سند مالی حقوق با تنظیمات دلخواه و ارسال مستقیم آن به سیستم مالی
 • گزارشهای پرسنلی با توجه به انواع اطلاعات مرتبط با پرسنل شامل مشخصات
 • گزارش کاردکس وام و حقوق به تفکیک عوامل و حقوق و ماههای سال
 • امکان تعریف گزارشات دلخواه به صورت کاملا پارامتریک با استفاده از ابزار قدرتمند گزارش ساز پویا
 • امکان تعریف گزارش های مدیریتی به صورت صفحه گسترده و تعیین فرمت چاپ به صورت دلخواه
 • مکان تعریف تمامی سرفصل ها، کدهای محاسباتی، عوامل پرداخت و کسور هر سازمان متناسب
 • تعریف قوانین مربوط به جداول پرداخت‌ها و کسور به ساده‌ترین روش
 • معرفی و تغییر جدول‌های مالیاتی
 • عملیات مربوط به وام ها و ضامنین وام
 • امکان پرداخت مساعده، پیش‌پرداخت
 • محاسبات عیدی و پاداش و مالیات با در نظر گرفتن معافیت‌ها
 • محاسبه و صدور سند ذخیره سنوات
 • امکان اعمال تغییرات معوقه جداول پرداخت و کسر با احتساب بیمه مالیات
 • امکان تسویه حساب و تغییر وضعیت پرسنل
 • امکان محاسبه مجدد ناشی از تغییر قوانین و روش‌های حقوق و دستمزد
 • امکان تهیه گزارش‌های بیمه، مالیات جهت سازمانهای ذیربط نظیر بانک‌ها، بیمه ها،دارائی و …
 • امکان ارسال فیش به آدرس ایمیل کارکنان
 • امکان صدور سند حسابداری با ایجاد الگو توسط کار
 • نگهداری اطلاعات پرسنلی و استخدامی بر اساس تاریخ
 • انعطاف پذیری در قوانین و محاسبات
 • پرداختهای معوقه به دفعات
 • ارتباط مکانیزه با سایر سیستم‌ها
 • سرعت مناسب پردازش محاسبات ماهانه
 • خلاصه مراکز هزینه و گزارش کنترلی اسناد حسابداری
 • حقوق ماهانه
 • گزارش بیمه اجباری تکمیلی و مالیات
 • گزارش های مختلف با استفاده از گزارش ساز
 • حسابرسی سالانه
 • بازپرداخت و تعدیل وام‌ها
 • پرداخت‌ها و کسور
 • عواید سالانه به تفکیک مالیات تفکیکی
 • امکان طراحی و تهیه گزارشها و پرونده های مکانیزه برای کاربردهای مختلف
 • گزارش محاسبه ذخائر پرسنلی (مرخصی و سنوات)
 • نمودارهای مقایسه پرداخت‌ها و کسور
 • گزارشهای انتخابی
 • دریافت اطلاعات پرسنل نظیر: مشخصات پرسنلی، احکام، کارکرد، وام ها و… از طریق فایل اکسل
 • دریافت اطلاعات ورودی در قالب فایل Text و Layout استاندارد سیستم
 • تهیه فایل های بیمه و مالیات با فرمت و ساختار موردنظر سازمان تأمین اجتماعی و مالیات
 • تهیۀ انواع فایل متنی جهت واریز مبالغ به حساب بانکی پرسنل با ساختار موردنظر کلیه بانک‌ها
 • پیوست انواع مستندات به مشخصات پرسنل
 • تعریف انواع جرائم غیبت و تأخیر و اختصاص به پرسنل موردنظر
 • تعریف عوامل مؤثر در محاسبه حقوق در سطح پرسنل، مانند ضرائب اضافه کار عادی و تعطیل،و…
 • انتقال مانده مرخصی پرسنل به سال بعد با درنظر گرفتن ضوابط موردنظر سازمان
 • صدور گروهی احکام پرسنلی بر اساس شرایط متنوع و با امکان انتخاب پرسنل
 • تعریف انواع وام و امکانات مختلف از قبیل اصلاحیه، تسویه، قسط موقت و…
 • تعریف انواع بیمه در دو بعد تنوع نوع بیمه و یا شعب گوناگون
 • تعریف انواع مالیات و انتخاب روش محاسبه مالیات بر اساس مقتضیات روز
 • محاسبه انواع ذخیره ها نظیر عیدی، سنوات و مرخصی و صدور سند به سیستم مالی
 • معرفی انواع معافیت های مالیاتی
 • محاسبه انواع مأموریت و نوبت کاری، عیدی و پاداش، مساعده، مقرری ماه اول و…
 • تهیه گزارش های کنترلی با سطوح مختلف برای آیتم های موردنظر و در زمان های موردنیاز
 • طراحی فرم های مختلف نظیر فیش حقوق، حکم پرسنلی، لیست حقوق و… به صورت دلخواه توسط کاربران سیستم
 • اطلاعات پرسنل از قبیل اطلاعات شناسنامه ای، مدارک تحصیلی، سوابق کاری و آموزشی، افراد تحت تکفل، سوابق پزشکی و…
 • احکام پرسنل به همراه فرم چاپی مورد نظر هر سازمان
 • کنترل کارکرد پرسنل به تفکیک و با توجه به شرایط موردنظر (مانند واحد سازمانی، مرکز هزینه، نوع استخدام، نوع بیمه و…) برای تاریخ های مختلف
 • لیست بیمه و مالیات با فرم چاپی استاندارد سازمان تأمین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی
 • لیست و فیش حقوق به تفکیک و با توجه به شرایط موردنظر و با انواع فرم چاپی پیش فرض و قابلیت طراحی بر اساس خواسته هر سازمان
 • گزارشات کنترلی به ریز عوامل حقوقی (کسر، پرداخت، وام و …) به تفکیک و با توجه به شرایط موردنظر (با انتخاب محدوده تاریخی در حد سال، ماه و …)
 • کنترل وضعیت وام های پرسنل به تفکیک ترکیبی از انواع وام و سایر شرایط و هم چنین کاردکس وام پرسنل
 • لیست های سالانه کسر و پرداخت به تفکیک شرایط مورد نظر
 • مقایسه هزینه های دستمزد مراکز و واحدها در زمان های مختلف و یا مقایسه با یکدیگر
 • لیست پرداخت کلی (به عنوان روکش سند مالی حقوق) و با تفکیک شرایط موردنظر (مرکز هزینه، واحد سازمانی، محل کار و …)
 • امکان تعریف انواع گروه های حقوقی و تخصیص پرسنل به گروه های حقوقی
 • امکان تعریف انواع عوامل حقوقی برای هر گروه حقوقی با جزئیات همچون عنوان عامل، عنوان کمکی عامل، نوع عامل (زمانی، مبلغی، امتیازی) زمان محاسباتی، نوع محاسبه عامل، میزان کردن، نحوۀ ورود اطلاعات، سرجمع پذیری، بیمه پذیری و مقدار معافیت بیمه، مالیات پذیری و مقدار معافیت آن، تعریف فرمولهای محاسباتی، ظرایب و مقادیر ورودی سهم کارفرما و ….
 • امکان ایجاد احکام متعدد برای پرسنل بر اساس نیاز سازمان و طراحی انواع حکم‌های کارگزینی به صورت نامحدود .
 • امکان تخصیص عوامل کسور و پرداخت به هر فرد اعم از عوامل زمانی، مبلغی و امتیازی به صورت جاری یا معوقه با قابلیت دریافت از فایل اکسل برای تمامی پرسنل در این سیستم پیش بینی شده
 • امکان تعریف زمان های استاندارد محاسباتی شامل تعریف تعداد روزهای ماه، زمان استاندارد کار و زمان استاندارد مرخصی در هر ماه در این سیستم وجود دارد.
 • امکان تعریف جداول مالیاتی سالیانه، محاسبه مالیات بر اساس درآمد و نرخ مالیات پیش بینی شده
 • امکان تخصیص وام های مختلف به پرسنل، مشخص نمودن تعداد و مقدار اقساط وام، کسر مبلغ قسط از حقوق به صورت اتوماتیک
 • امکان تعریف صندوق پس انداز و محاسبه مانده صندوق به صورت اتوماتیک در هر ماه
 • طراحی انواع فیش حقوقی با ذکر تمامی جزئیات مورد نظر سازمان از جمله مانده مرخصی ، عوامل پرداختی مستمر و غیر مستمر ، کسور قانونی و عملیاتی از جمله بیمه، مالیات، اقساط وام و صندوق پس انداز و مانده هر دو و … به علاوه امکان ارسال فیش های حقوقی از طریق ایمیل نیز برای پرسنل مقدور می‌باشد.
 • امکان تخصیص پیش پرداخت یا مساعده به صورت ماهانه به پرسنل نیز در این سیستم وجود دارد.
 • امکان صدور احکام مرخصی به صورت ساعتی و روزانه برای پرسنل و همچنین تعیین مرخصی استحقاقی سالانه پرسنل و محاسبه مقادیر مرخصی مصرف شده، مانده مرخصی پرسنل و مرخصی منفی در این سیستم پیش بینی شده است.
 • امکان انجام تسویه حساب پرسنل با احتساب سنوات، مانده مرخصی، … به صورت کامل در سیستم پیش بینی شده است.
 • تخصیص انواع عیدی به پرسنل بر اساس تعاریف سازمان، شامل عیدی های مبلغی و زمانی به سهولت در این سیستم امکان پذیر است.
 • امکان محاسبۀ تایم شیت و صدور سند تایم شیت با در نظر گرفتن تمامی جزئیات در سیستم پیش بینی شده است .
 • امکان فراخوانی اطلاعات کارکرد از انواع کارت ساعت با فرمت های مختلف به صورت کاملا پویا و اتوماتیک و انتقال اطلاعات به سیستم فراپیام.
 • امکان پرداخت خارج از لیست و تهیۀ لیست بانک از این پرداخت نیز در این سیستم پیش بینی شده است.
 • نمایش کمتر

سـوالـی داریـد؟ پشتیبانی آنلاین است

همین حالا تماس بگیرید

سایر نرم افزارهای حسابداری سانیران

نرم افزارهایی متناسب با کسب و کار شما
فهرست