امکانات نسخه قراردادهای پیمانکاری سانیران

با قابلیت کنترل ریالی و ارزی و حجمی قرارداد های پیمانکاری و …

با قابلیت کنترل ریالی و ارزی و حجمی قرارداد های پیمانکاری و …

هدفمند با مشتریان در ارتباط باشید

نسخه پیمانکاری نرم افزار سانیران

با قابلیت کنترل ریالی و ارزی و حجمی قرارداد های پیمانکاری و …

یکی از مهم ترین اهداف نرم افزار حسابداری، تهیه اطلاعات مالی منسجم و به­‌روز سازمان ها ومؤسسات اقتصادی است . این گروه از اطلاعات، مجموعه ی عملیات سازمان‌ها و مؤسسات یاد شده را درقالب شاخص‌های کمی بیان می کند و زمینه های لاز م را برای کنترل و برنامه ریزی مدیریت فراهم می‌سازد .

گزارش‌دهی ساده و کم‌هزینه به ذینفعان بیرونی

هر بنگاه اقتصادی نیاز به گزارش‌­هایی از سازمان برای ارائه به ذینفعان دارند. ماژول حسابداری امکان دریافت و ارائه کلیه گزارشات قانونی را بصورت سیستمی و بدون نیاز به دخالت مستقیم کاربران و مدیران دارد.

اطلاعات مالی منسجم

یکی از مهم ترین اهداف ماژول حسابداری، تهیه اطلاعات مالی منسجم و به­‌روز سازمان ها ومؤسسات اقتصادی است . این گروه از اطلاعات، مجموعه ی عملیات سازمان‌ها و مؤسسات یاد شده را درقالب شاخص‌های کمی بیان می کند و زمینه های لاز م را برای کنترل و برنامه ریزی مدیریت فراهم می‌سازد .

تصاویر نرم افزار

نتیجه‌ای پیدا نشد.

ویژگی ها

1. ویژگی های کلیدی نرم افزار

 • کدینگ ده سطحی
 • هفت سطح شناور تفصیلی
 • تعریف بیشمار شعبه
 • تعریف کدینگ منحصر به فرد برای هر شعبه
 • تعریف محدوده سال مالی با قابلیت تعیین تاریخ
 • دسترسی پیشرفته به کاربران
 • دریافت اسناد از اکسل
 • دریافت کدینگ حسابها از اکسل
امکانات

2. امکانات متنوع نرم افزار قراردادهای پیمانکاری

 • امکان تعریف سطوح فعالیت در پروژه
 • امکان ثبت زمان در تعریف WBS
 • امکان ثبت برآورد هزینه و درآمد در سطوح WBS
 • امکان تعریف آیتم های قرارداد به صورت ریالی و حجمی
 • امکان کنترل آیتم های قرارداد در هنگام صدور صورت وضعیت
 • امکان ثبت ریالی و ارزی آیتم های قرارداد
 • امکان تعریف قرارداد ها به صورت وابسته به سایر پروژه ها
 • امکان اختصاص قرارداد های فرعی به شاخه های قرارداد اصلی
 • امکان کنترل سطوح قرارداد اصلی
 • امکان ثبت صورت وضعیت ریالی و ارزی

نمایش بیشتر

 • امکان ثبت صورت وضعیت در سطوح مراکز فعالی
 • امکان کنترل سطوح فعالیت در صورت وضعیت ها
 • امکان برآورد ریالی و ارزی مراکز فعالیت
 • امکان صدور سند حسابداری صورت وضعیت ها به شکل اتوماتیک
 • امکان صدور سند حسابداری صورت وضعیت ها در سطح WBS
 • امکان استفاده از سطوح حسابداری در هنگام صدور سند
 • امکان صدور سند ارزی صورت وضعیت ها
 • امکان کنترل ضمانت نامه های قراردادها
 • امکان ارتباط سیستم خزانه داری با قراردادها
 • امکان برقراری ارتباط از وجه دریافتی از خزانه با قراردادها
 • امکان تعریف عوامل صورت وضعیت مثل بیمه ، مالیات ، حسن و ..
 • امکان افزایش یا تعدیل قراردادها
 • امکان گزارش گیری از صورت وضعیت پیمانکاران
 • امکان تهیه گزارش کنترلی پیمانکاران از قرارداد های مربوطه
 • امکان تهیه گزارش از قراردادهای فرعی وابسته به پروژه اصلی
 • امکان تهیه گزارش مروز از صورت وضعیت ها و قراردادها

نمایش کمتر

گزارش ها

3. گزارش ساز حرفه ای

 • گزارشگیری مغایرت بصورت ترازنامه
 • نمایش گزارش مانده حسابها در مرور حسابها
 • نمایش حسابها در پنل گزارش ماتریسی بصورت لحظه ای
 • گزارشگیری حساب ها بصورت ارزی، تعداد، شماره پیگیری و ….
 • گزارش گردش تمامی اشخاص و شرکتها در تمامی سطوح
 • گزارش مرور حسابها در همه سطوح و گردش حسابها بصورت کلی
 • اصلاح کلیه اسناد از گزارشات مرور حسابها با داشتن دسترسی
 • صدور اعلامیه برای مشتری و ذخیره آن

سـوالـی داریـد؟ پشتیبانی آنلاین است

همین حالا تماس بگیرید

سایر نرم افزارهای حسابداری سانیران

نرم افزارهایی متناسب با کسب و کار شما
فهرست