امکانات نسخه تایم شیت سانیران

با قابلیت ثبت و کنترل ورود و خروج کارکنان و …

با قابلیت ثبت و کنترل ورود و خروج کارکنان و …

هدفمند با مشتریان در ارتباط باشید

نسخه تایم شیت نرم افزار سانیران

با قابلیت ثبت و کنترل ورود و خروج کارکنان و …

نرم افزار تایم شیت به عنوان یکی از سیستم های زیر مجموعه راهکارهای منابع انسانی سانیران ، عملیات مربوط به ثبت ، کنترل و زمانبندی کارکنان ، کارشناسان و مدیران سازمان را انجام داده و گزارشی دقیق از یکی از پارامتر های بهای تمام شده محصولات و یا پروژه ها که همان دستمزد می باشد را ارائه می دهد.
نرم افزار تایم شیت با برقراری ارتباط با دستگاه های حضور و غیاب ، عملا امجام امور دستی را حذف نموده و گزارشی دقیق از زمان مصرفی کارکنان در مراکز هزینه یا پروژه ها ارائه میدهد.

کنترل و تخصیص زمان به هر فرد در هر پروژه

می‌توانید با سیستم تایم شیت ، برای هر فرد یا کارشناس فعال در سازمان ، زمانبندی حضور در پروژه ها را تخصیص داد و در پایان پروژه میزان زمان مصرفی هر فرد در هر پروژه را مشخص نمود .

تخصیص دقیق بهای تمام شده پروژه ها یا محصولات

مهمترین وظیفه نرم افزار تایم شیت ، تاثیر مستقیم در قیمت تمام شده محصولات یا پروژ ها می باشد . مدیران جهت بررسی عملکرد پرسنل و نیز پرهیز از انجام هر گونه هزینه غیر مرتبط با تولید محصول و یا اتمام پروژه نیازمند میزان زمان صرف شده هر فرد بروی پروژه می باشد. از این نرم افزار تایم شیت به عنوان بهترین کمک در این زمینه ، تاثیر به سزائی در این مهم خواهد داشت.

تصاویر نرم افزار

نتیجه‌ای پیدا نشد.

ویژگی ها

1. ویژگی های کلیدی نرم افزار

 • انجام عملیات ثبت و کنترل ورود و خروج ها
 • انجام زمان بندی مربوط به کارکنان
 • قابلیت برنامه ریزی زمان حضور کارشناسان در مراکز هزینه
 • امکان تخصیص زمان به پروژه ها و مراکز هزینه
 • تخصیص مراکز هزینه به پروژها
 • کنترل انحرافات زمان
امکانات

2. امکانات متنوع نرم افزار

 • امکان برقراری ارتباط با سیستم حقوق و دستمزد
 • امکان تخصیص هزینه ها در پروژ ها
 • امکان تسهیم هزینه ها در حسابداری
 • امکان برقراری ارتباط با سطوح حسابداری
 • تعیین و تخصیص مدت زمان معین برای هر فرد
 • صدور خودکار سند حسابداری تسهیم هزینه
 • امکان تسهیم سند حسابداری حقوق و دستمزد
 • امکان ارتباط با فایل متنی و اکسل
 • امکان زمان بندی ورورد اطلاعات توسط پرسنل

نمایش بیشتر

 • امکان چاپ ورورد و خروج پرسنل
 • گزارش لیست زمان استفاده شده توسط هر فرد
 • گزارش تخصیص هزینه ها در پروژ ها
 • امکان الصال مدارک به پرسنل
 • گزارش کلیه ورود و خروج ها در اکسل
 • امکان تعریف هر نوع مرکر هزینه و پروژه و زیر پروژه
 • امکان اعمال دسترسی برای هر شخص در ورورد اطلاعات
 • امکان رویت دسترسی کاربر در هر فرم
 • پویا بودن سطوح دسترسی کاربران

نمایش کمتر

گزارش ها

3. گزارش ساز حرفه ای

 • گزارش زمان ثبت شده هر فرد در مراکز هزینه
 • گزارش میزان زمان مصرفی در هر پروژه
 • گزارش مرور ورود و خروج پرسنل
 • گزارش تسهیم هزینه حقوق پرسنل
 • گزارش تفکیک کارکرد روزانه ، اضافه کار و …

سـوالـی داریـد؟ پشتیبانی آنلاین است

همین حالا تماس بگیرید

سایر نرم افزارهای حسابداری سانیران

نرم افزارهایی متناسب با کسب و کار شما
فهرست