3.4/5 - (17 امتیاز)

درآمد و هزینه چیست؟

نرم افزار حسابداری سانیران

درآمد و هزینه چیست؟

درآمد بهای کالای فروش رفته و یا خدمات انجام شده است.

هنگامی که موسسه ای خدماتی را انجام یا کالایی را به مشتریان تحویل می
دهد، پول یا دارایی دیگری ار آنان دریافت می کند.

ورود این پول یا دارایی را به موسسه درآمد می گویند. مبلغ درآمد در هر معامله ای از طریق ارزش دارایی یا داراییها که در ازای آن به دست می آید و معمولا به شکل نقد یا مطالبات است، اندازه گیری و در صورتهای مالی مربوط به دوره ای که طی آن تحقق پیدا کرده است، منعکس می شود.

برای هر کدام از منابع درآمد باید حسابی جداگانه در دفتر کل افتتاح کرد و عنوان هر حساب باید حاکی از منبع درآمد باشد.

مثلا، درآمد کارمزد، درآمد فروش، درآمد تعمیرات. چون درآمد موجب افزایش سرمایه می گردد، نحوه ثبت افزایش و کاهش آن مثل حساب سرمایه است.

یعنی زمانی که درآمد افزایش پیدا می کند، حساب درآمد بستانکار می شود.

هزینه، بهای تمام شده کالای فروش رفته و یا خدمات انجام شده به منظور کسب درآمد است.

به عبارت دیگر، مخارجی است که برای کسب درآمد، پرداخت یا واقع شده است و از طریق بهای تمام شده دارائیها یا خدماتی که در یک دوره مالی به مصرف می رسد و یا مورد استفاده قرار می گیرد، اندازه گیری و در مدارک حسابداری ثبت می شود.

مانند هزینه حقوق کارکنان،هزینه سوخت و روشنایی وهزینه استهلاک اموال.

مثال: ۲۵

چون هزینه موجب کاهش سرمایه می گردد، نحوه ثبت افزایش و کاهش آن عکس حساب سرمایه است یعنی زمانی که هزینه افزایش

پیدا می کند، حساب هزینه بدهکار می شود.

شرکت الف بابت خدماتی که به مشتریان ارائه نموده است در تاریخ ۹۱۱۰۲۵ صورتحساب به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال صادر و  جهت مشتریان ارسال کرد و وجه آن را دریافت نمود و در همین تاریخ این مبلغ را برای حقوق کارکنان که جمعا ۲۰۰۰۰۰۰ ریال بود به
کارکنانش پرداخت نمود.

صندوق ۱۰۰۰۰۰۰
۹۱/۱۰/۲۵ )                                                  درآمد خدمات ۱۰۰۰۰۰۰
هزینه حقوق ۲۰۰۰۰۰۰
۹۱/۱۰/۲۵ )                                                 صندوق ۱۰۰۰۰۰۰
حقوق پرداختنی ۱۰۰۰۰۰۰

 

مطالب قبلی

 

کانال تلگرام     کانال آموزشی سانیران

نرم افزار حسابداری

راهنمای کاربردی سیستم حسابداری نرم افزار حسابداری سانیران

نرم افزار مالی

دانلود نرم افزار بیمه

برچسب ها
به دنبال نرم افزار حسابداری و مالی هستید؟

نرم افزار یکپارچه سانیران با قابلیت های بی نظیر بهترین انتخاب را به شما می دهد.

بحث درباره این مقاله را شما آغاز کنید!

دانلود رایگان

نرم افزار حسابداری

به این مطلب امتیاز دهید
3.4/5 - (17 امتیاز)
این مطلب را به اشتراک بگذارید
فهرست