هوش تجاری:

مدیران برای تصمیم گیری های به موقع و صحیح خود با کمبود و عدم مدیریت صحیح اطلاعات مواجه اند و مجبورند با میزان ریسک بالا تصمیم گیری کنند. این فرآیند پر خطر در اکثر مواقع موجب از دست رفتن یک سری سودها و منافع کسب و کار می شود. از آنجایی که دستیابی و تحلیل داده ها با کمترین زمان و هزینه موجب افزایش کیفیت داده ها و سطح بالاتر تصمیمات مدیران می شود ، بهترین روش مدیریت هوشمند برای توانمندسازی تصمیم گیری در همه عوامل موثر بر شرکت و سازمان ، استفاده از نرم افزار bi می باشد.

 

 

 • صرفه جویی در زمان و هزینه با کنترل فرآیندهای سازمانی
 • ساخت گزارشات در کمترین زمان
 • تولید انواع گزارشات و چارت ها
 • استفاده از بالاترین تکنولوژی در ساخت گزارشات
 • تهیه گزارش از کلیه منابع اطلاعاتی سازمان
 • مدیریت گزارشات و حقوق دسترسی
 • نمایش کلیه گزارشات در هر زمان و مکان
 • نمایش گزارشات تحت وب
BI (Bussiness Intelligence

 

 

فوائد هوش تجاری:

 • بررسی و شناخت پروسه روابط بین افراد و انتقال اطلاعات به اشخاص
 • در نظر گرفتن روابط بین کاربران در جهت پوشش زنجیره ارزش بنگاه و از قلم نیفتادن ثبت و بررسی اطلاعات در نرم افزار bi
 • آشنایی با مهارت های خاص اجرای فرآیندهای کلان و خاص بهبود سازمان
 • مهارتهای فناوری اطلاعات و پشتیبانی متدولوژی تحلیل که به صورت فنی در نرم افزار bi به تغییرات مدیریت کمک می کند
 • مهارت های تحلیلی در نرم افزار bi که شامل خلاصه سازی تحلیل ، کاوش و تشریح درست و … با اهمیت و ضروری است.

جهت اداره یک شرکت و یا سازمان با وجود عملکرد مناسب سیستم هایی همچون CRM، MIS و برنامه ریزی منابع انسانی erp در ثبت و انجام تراکنش  داده ها ، متاسفانه مدیران  شاهد محدودیت در دسترسی به داده ها و گزارش گیری تحلیلی می باشند. در حالی که از طریق تحلیل داده ها و گزارش گیری نرم افزار bi، به عنوان برترین سیستم مدیریت هوشمند ، عملکردی بدون خطای محیطی و انسانی برای تصمیم گیری مدیران ایجاد می شود.

 

درخواست دمو

 

فهرست